Не че толкова обичам парите, просто смятам, че успокояват нервите ми. – Джо Луис

Всяка година водя семинари по цял свят, обучавайки хората в принципите за постигане на успех и богатство. Занимавайки се с това, открих един много интересен феномен: много хора се страхуват да бъдат богати. Разбира се, една част от тях искат да бъдат богати, а друга част мислят, че това е грешно или, че трябва да дадат от себе си прекалено много, за да станат богати. Дори чух хора да казват такива неща като: „Ще трябва да работя прекалено много“ или „Ще трябва да използвам измама и да се обърна срещу принципите си“, или „Щастието не може да се купи с пари“, или „Хората с пари са алчни“, или „Ако аз имам достатъчно, останалите няма да имат“, или „Ще пренебрегна семейството си“. И множество подобни коментари.

Ако вярвате, че ще пренебрегнете семейството си или, че ще станете алчни, ще загубите приятелите си или, че ще трябва да направите твърде много, за да станете богати, тогава няма значение колко много искате да станете богати, защото винаги ще я има онази част от вас, която ще се съпротивлява с всяка възможност да тръгнете по този път.

Дори и само едно от по-горе посочените убеждения да е дълбоко вкоренено в подсъзнанието ви, то е достатъчно да саботира усилията ви да създадете богатство. Ако чувствате някое от тези убеждения твърде близко, то тогава вие се нуждаете от настройване към нови убеждения, към един нов модел за успех, който да разпали въображението ви, модел, който да включва дълбоко скритите ви ценности и да приеме постигането на богатство и успех като част от най-добродетелното за човечеството. Нека да проучим някои от хората, които имат подобни ограничаващи убеждения и често възприемат себе си погрешно. Ще отговоря на всеки един, както следва.

Щастието не може да се купи с пари

Отговор: Да, но и бедността също не те прави щастлив. Щастието идва отвътре. То идва от това да разбираш себе си и да изградиш живот, който да има стойност и значение. Вие можете да постигнете това както с пари, така и без тях.

Хората с пари са алчни

Отговор: Само някои от тях са. Впрочем, такива има и сред хората от средна класа, както и между бедните. Част от богатите хора са безкрайно щедри и състрадателни — това не зависи от парите, а от характера на човека. На всички равнища на социалната стълбица можете да откриете както алчни, така и щедри хора.

Ще трябва да работя много усилено

Ще пренебрегна семейството си. Ще трябва да жертвам прекалено много неща. (Има голям брой убеждения, които са били поставяни в центъра на тази тема).

Отговор: Някои хора наистина жертват много неща и пренебрегват семействата си в преследване на успеха и това е жалко. Това показва, че те са с нарушено равновесие и са възприели погрешно убеждението: „Колкото по-упорито работя, толкова по-преуспял ще бъда“.

Но, ако някои постигат богатство по този начин, означава ли, че това е единственият път да преуспееш? Какво ще кажете за онези, които го постигат, докато градят и се грижат за семействата си с любов и внимание? Какво ще кажете за онези, които го постигат чрез собствените си правила и по свой собствен начин, комбинирайки забавлението, свободното време и страстта? Има десетки хиляди, които са постигнали успех по този начин. Аз, например, постъпих точно така. И по никакъв начин не съм компрометирал своите ценности или стила си на живот, спечелвайки богатството, което имам. Това и не беше необходимо.

Нека да не пренебрегваме и факта, че съществуват семейства, които страдат, защото нямат достатъчно пари. Има и такива семейства, в които двамата родители работят дълги часове, но парите, които печелят им стигат просто да свържат двата края. Колко много хора пропиляват живота си, работейки професии, които не им харесват? Парите или липсата на пари са в основата на тези проблеми?

Парите са неодухотворени

Отговор: Това идва от библейския цитат: „Коренът на всяко зло е сребролюбието“. Може би тук говорим за онова сребролюбие, което изключва всичко останало. Онази любов към парите, при която целта е просто да ги имаш, без да разбираш как да ги използваш, за да облагодетелстваш себе си и останалите. Но парите са форма на енергия, която има забележителен потенциал за изобилие. Ако парите са толкова лошо нещо в духовен смисъл, то тогава защо Христос е говорил така благосклонно за цар Соломон? Има голям брой пасажи в Библията, където за цар Соломон се говори с голямо уважение. А кой е бил цар Соломон? — най-богатият човек в света по онова време. Става очевидно, че богатството само по себе си не е нещо лошо. Или може би злото се корени някъде другаде?

Ако аз имам много, останалите няма да имат

Отговор: Тук има две възможни гледни точки. Едната от тях е „холографския“ модел, в който се казва, че Вселената има неограничени ресурси и колкото повече пари създавате за себе си, толкова повече ще има и за другите. От друга страна съществува и модела за „парчето от баницата“, който ни внушава, че във Вселената има точно определено количество пари и ако вие получавате повече, то остава по-малко за другите. Иронията е в това, че и двата модела подкрепят тезата, че е важно да печелите повече пари за себе си.

„Холографския“ модел: Всеки един от нас създава и живее живота, който сам е изградил. Съзнанието е неограничено и ние можем да създаваме и развиваме живота си съобразно разбирането на този факт. Парите, които печелим в живота си, се прибавят към съществуващото във Вселената и никога не намаляват. Съществува неограничен запас от пари, който никога няма да се изчерпи. Забележете, че не казвам неограничен запас от ресурси, които очевидно имат граници и трябва да бъдат управлявани, а само, че има неограничен запас от пари. Отбележете, например, колко много пари се правят в сферата на услугите с минимално използване на природните ресурси или въобще без тяхното участие. Има стотици милиарди долари, които чакат да бъдат усвоени, и това е само капка в морето. Наличността е неограничена.

Моделът за „парчето баница“: Има ограничено количество пари във Вселената, казва тази теория. Има точно определено количество пари около мен и ако аз получавам по-голямата част от него, то за останалите ще останат по-малко. Добре, нека да допуснем, че вие сте милионери или че притежавате няколко стотици милиони или дори милиарди. Кой в действителност ще остане без пари, ако вие притежавате милиарди? Ако позволите тези пари да бъдат реинвестирани в икономическата система, дали всички хора няма изведнъж да се окажат по-богати?
Ако има ограничено количество пари на разположение, това е една добра причина да спечелите повече от тях и да им бъдете добри попечители. Да ги използвате разумно за социални дейности. Ако основата на желанието ви да имате пари е за да създадете фондация в обществена полза, тогава е ясно, че ще разпределите средствата така, че да подпомогнете останалите. Не е ли по-добре да има повече пари онзи, който би ги управлявал и използвал добре? Възможностите да правите добро с пари са огромни.

ИЗГРАЖДАЙТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ЗА ПАРИ НА ОСНОВАТА ЗА ПОРЯДЪЧНОСТ И ДОБРОСЪРДЕЧНОСТ

Ако искате да привлечете пари в огромно количество, преди това трябва да разберете какво наистина могат да правят парите. Осъзнайте потенциала на парите да създават безмерно добро по света, а не само да се наслаждавате на ползите, които вие лично ще извлечете от тяхното натрупване. Обвържете желанието си за богатство с такива убеждения, които ще ви окуражат да преуспеете, поради по-горе изложените причини. Не бъдете боязливи. Приравнете желанието си за постигане на успех и богатство към най-високите ценности и това ще ви вдъхнови да направите всичко възможно, за да привлечете към себе си финансово благосъстояние.

Мохамед Али е бил майстор на това. Всеки път той е излизал на ринга „за малките хора“ — за пристрастения към наркотиците, за благополучието на майката, за момчето без баща. Той отъждествявал своя успех с успеха на хората от чернокожата нация. Той се е борил и е побеждавал за тях. Това му е дало възможност да увеличи своята непоколебимост и е разпалвало желанието му за победа, като е отказвал да приеме дори възможността за поражение, фактът, че повечето от неговите опоненти също са били чернокожи, по никакъв начин не е влияело на неговата решителност. Той смятал, че се бори за своя народ и това му помагало в огромна степен.

По пътя към първия си милион, аз използвах точно тази техника. Когато започнах да преподавам на другите методиката за силата на мисълта, подчертах, че демонстрирам използването й в собствения ми живот. Имах усещането, че нямам право да стоя на катедрата и да преподавам тези истини, ако не мога да дам ясни и недвусмислени примери от собствения си живот. По това време фактически бях разорен. Налагаше се да демонстрирам възможностите на преподавания от мен метод като сам стана милионер. В живота си съм имал само две финансови цели. Първата е да стана милионер, което постигнах. Втората е да спечеля един милион долара за една година, което ми се отдаде няколко години по-късно. Така че говоря като достоверен източник и въз основа на опита си споделям с вас всички тези истини за постигане на успех. Но винаги съм посвещавал своя личен успех за добруването на всички.

Ето какъв е и основния принцип: докато се чувствате добре от мисълта само за трупането на пари и още пари, едва ли ще ги получите. Именно ценностите ви и убежденията, които имате за парите, ще предопределят какво количество от тях ще можете да притежавате. Убедете себе си във важността да преуспеете в живота. Не си позволявайте да ви радват мисли за нещо по-малко.

Вдъхновявайте се от онези личности, които са използвали парите като средство за социална промяна, която е направила живота на всички различен.

Чувствайте се добре от мислите за успех, богатство и пари. Не позволявайте на никого да подценява ползата и важността на парите с негативното си мнение. Поддържайте в съзнанието си ясна мисълта за доброто, което те носят със себе си. Да вярвате в нещо различно означава да възпрепятствате самите себе си и може би по този начин ограбвате света, отнемайки му онези блага, които сте можели да дадете, но не сте го направили, защото сте се придържали към погрешни, ограничаващи убеждения. Изгаряйте от желание да направите нещо различно. Единственият начин да го постигнете е чрез вашия успех.

из „Успехът и парите“

Вижте още: Правя това, което ми се струва по-вярно – ДЖОН КЕХОУ