Ако религията е познала Бога е познала нулата. Ако науката е познала природата е познала нулата. Ако изкуството е познало хармонията, ритъма, красотата е познало нулата. Ако някой е познал Абсолюта, е познал нулата. – Казимир Малевич

Ако срещнеш някого, чиято душа не е в хармония с твоята, изпрати му любов и продължи нататък. – Уейн Дайър

Всеки, който се оглежда, за да достигне хармония е идиот или сериозно болен. – Дейвид Финчър

Доброто и злото на света са в еднакво количество. Оттук следва, че е необходимо равновесие на доброто и злото в природата, равновесие, обуславящо хармонията в нея. – Жан Батист Робине

За да почувстваш хармония е нужно да преживееш много от всичко – лошо, добро, болка и радост. Нужно е да срещнеш разни хора – лишени, унижени, бездомни, душевноболни и да се научиш да им съчувстваш. В крайна сметка, всичко това звучи като безполезна евтина проповед, но живота е действително устроена така. – Ейдриън Броуди

Изящество – това е външно изражение на вътрешна хармония. – Мария фон Ебнер-Ешенбах

Конфликтът е оскверняване на хармонията. Ако участваш в него, ти вече не можеш да бъдеш решението, а се превръщаш в част от проблема. – Уейн Дайър

Късогледството твори хармония, за които острото зрение дори не подозира. – Петер Тиле

Най-убедителното доказателство за съществуването на Бог е хармонията на средствата, с помощна на които се поддържа порядъка във вселената, благодарение на този порядък живите същества намират в своя организъм всички необходими за тяхното развитие и размножаване на своите физически и духовни способности. – Андре Ампер

Научи се да виждаш там, където всичко е тъмно, и да слушаш, където всичко е тихо. В тъмнината ще видиш светлина, а в тишината ще чуеш хармония. – Джуандзъ

Не е ли силата на гения в това, винаги да се съобразява с неписаните правила на хармонията? – Гюстаф Айфел

Само си представете, колко би станал хармоничен нашият свят, ако всеки човек – млад или стар, сподели с останалите това, което при него се получава най-добре от всичко. – Куинси Джоунс

Свободата е подобна на хармония във въздуха. За слабите тя е непоносима. – Рюноске Акутагава

Хармонията е подреждащо съединяване на противоположното. – Макс Люшер

Често човек предпочита да общува със своята противоположност, а не с тези, които са близко до нивото му. Когато се срещнат двама близко по сила, те рядко хармонират. – Хазрат Инаят Хан

Снимков материал: rajapena.org, Enlightened Consciousness

редактор: Лилия Щерева

Вижте още: Всеки човек има собствено кралство, за което е отговорен – ХАЗРАТ ИНАЯТ ХАН