Какво е отрова?

– Всичко, което е в повече от нашата необходимост е отрова. То може да бъде власт, богатство, глад, его, алчност, мързел, любов, амбиция, омраза…

Какво е страх?

– Неприемане на несигурността.

Ако приемем несигурността, става приключение!

Какво е завистта?

– Неприемане на доброто в другите.

Ако приемем доброто в другите, става вдъхновение!

Какво е гняв?

– Неприемане на неща, които са извън нашия контрол.

Ако ги приемем, става толерантност!

Какво е омраза?

– Неприемане на човек, какъвто е.

Ако приемем човек безусловно, става любов!

редактор: Сияна Велева

Вижте още:

Рано или късно това, което търсиш, ще те открие – РУМИ

Животът поставя пред нас различни видове храна, за да се види какви животни сме – РУМИ

Ако обичаш някого повече от мен, ще ти го отнема – РУМИ