Благословен е този, който е намерил подходящата за него работа.

Всички революции се замислят от романтици, осъществяват се от фанатици, а плодовете им се ползват от отявлени негодници.

Главният орган на човешкото тяло, здравата основа, на която се крепи душата, това е кесията.

Разплащането в брой не е единствената връзка между хората.

Една добре написана биография е нещо толкова рядко, колкото и разумно изживеният живот.

Историята на света се гради от биографиите на великите.

Мисля, че великите хора приличат на гръмотевиците, родени от небето: другите хора ги очакват като носители на пламъка, на искрата, за да си вземат от тях и да запламтят в буен огън.

Любящото сърце е началото на познанието.

Нашата главна задача е да не гледаме в мъглявото бъдеще, а да действаме сега, в посоката която ни е ясна.

Не вярвам в колективната мъдрост на невежи индивиди.

Опитът е учител, който взима твърде скъпо за уроците си, но в замяна на това, никой не обучава по-добре от него.

Природата не търпи лъжи.

Станете честен човек, и можете да бъдете сигурен, че мошениците са вече с един по-малко!

Човек дотолкова побеждава страха, доколкото е човек.

Човек е нещастен, защото в него живее безкрайното, което въпреки всички усилия той не може да погребе под временното.

История – това е квинтесенция на сплетни.

Настоящето – това е сумарно взето минало.

Най-неприятното чувство – това е чувството на собствено безсилие.

Най-голямата вина – да не съзнаваш своята вина.

Когато почувстваме гняв в спора, ние вече не спорим за истината, а за себе си.

Живот – кратко, много кратко време между две вечности…

Здравия човек – най-драгоценното произведение на природата.

Богатството на света се състои именно в оригиналните хора.

Без доброта е невъзможна истинска радост.

Икономика – зловеща наука…

Господ благославя добрите хора, защото тези хора благославят цялото човечество.

Ако човек не прави всичко, което е по силите му, то той не изпълнява своят дълг.

От всички проявления на човешкото творчество най-удивителното и достойното за внимание – това са книгите.

Глупост и добро храносмилане – незаменими качества за борба с лишенията.

Който не умее да мълчи, докато не настане време да говори и действа, той не е истински човек.

Няма по-печално доказателство за нищожността на човека, отколкото липсата на вяра към великите хора.

Ако е истина, че Историята е Философия, която учи посредством Опита, то писателят, годен да съгради историята, е засега неизвестен. Сам по себе си Опитът би изисквал Всезнание, за да бъде записан, и то при условие, че Всемъдростта, необходима за Философията, която ще го тълкува, бъде налице за позовавания. Щеше да е добре, ако обикновените земни Историци позанижеха стремленията си, далеч по-подобаващи на Всезнанието, отколкото на човешката наука, и се постараеха само да обрисуват случилите се събития – макар че такова едно обрисуване би било в най-добрия случай равнозначно на нескопосно уподобяване, – признавайки за тайна неразгадаемата им същност, или с благоговейно упование, тъй различно от проповядванията на Философията, се надвесеха над загадъчните знаци на Оня, чиято диря пресича величавите дълбини на Времето и когото Историята наистина разкрива, ала не с оная яснота, с която във Вечността ще го разкрие всеобщата История.

Томас Карлайл (1795—1881) — шотландски писател, историк, философ и медиевист и един от философите, формирали мисленето на Западното общество.

Роден е в обикновено селско семейство.  На 14 години постъпва в Единбургския университет. Не желаейки свещенническо поприще, след завършване на университета става учител по математика в провинцията, но скоро се завръща в Единбург. Изхранвайки се от случайни литературни поръчки, известно време се занимава усилено с право, готвейки се в същото време за адвокат, но и това намерение захвърля набързо, увличайки се сериозно от немска литература. От там нататък следват редица произведения, които оставят неизлечима следа върху западното мислене и общество.

редактор: Андрей Митев

Вижте още: Какъв дял има съдбата в човешките дела и как можем да се противопоставяме – НИКОЛО МАКИАВЕЛИ