Над острова птиците крещят: Свобода! –
но навсякъде той е обкръжен от вода.

Разбойник! Бандит!
Крадец! Паразит!

Какви са тез крясъци? Туй са те, туй са те,
честните граждани на лов за дете!
– Писна ми вашия изправителен дом! –
то беше им казало; и те мълчешком
със връзките ключове му бяха разбили
детската муцунка и зъбките мили,
както по устава се е полагало
И ето това е. И сега е избягало.

Разбойник! Бандит!
Крадец! Паразит!

Нещастно зверче без баща и без майка,
то тича в нощта и във лаеща хайка
тичат по него, със съвести чисти,
стражари, търговци, рентиери, туристи.

Разбойник! Бандит!
Крадец! Паразит!

Чуйте ги! вижте ги! Туй са те, туй са те,
честните граждани на лов за дете!
За такова ловуване не е нужен билет
и от ловна треска всеки е обзет,
и се святка, и тряска в тъмнината навред.
– Къде е ? – В морето ! – Ето го! – Де го ? –
Едно дете плува и те стрелят по него.

Разбойник! Бандит!
Крадец! Паразит!

Бледа от яд и от бяг запъхтяна,
хайката спира пред бялата пяна.

Разбойник! Бандит!
Крадец! Паразит!

Мое храбро хлапенце, мой мил момчурляк,
дали ще доплуваш до отсрещният бряг?
Пред тебе са само небе и вода
и птици, крещящи: Свобода! Свобода!

Жак Превѐр е френски поет, кинодраматург и сценарист. Първоначално свързан със сюрреализма, по-късно стиховете му са използвани в популярни песни, изпълнявани от известни френски певци, като Едит Пиаф, Ив Монтан, Марлен Дитрих, Симон Синьоре, Серж Генсбур.

снимков материал: Express Yourself

редактор: Виктор Иванов

Вижте още: Седем думи за сняг. И една за любов – ФИЛИП КАБАКЯН