Един монах попитал учителя си как постига спокойствие и вътрешен мир. Той отговорил:

– Ще ти разкажа нещо. Когато бях млад, имах малка лодка, в която много обичах да се усамотявам сред тишината на езерото.

Седях в нея и я оставях да се носи по водата. Така прекарвах часове в тишина и покой и размишлявах.

Един ден, докато седях със затворени очи и медитирах, изведнъж някаква лодка удари моята. Ядосах се! Кой си позволяваше да нарушава уединението ми?

Отворих очи и точно когато се канех да наругая този, който ме беше обезпокоил, видях, че лодката е празна.

В нея нямаше човек, върху когото да излея гнева си. Какво можех да направя?

Нямах друг избор, освен отново да затворя очи и да намеря покой в себе си. Празната лодка стана мой учител. Оттогава, ако някой се опитва да ме обиди, аз просто си казвам:

И тази лодка е празна.

Празната лодка

Вижте още: ВСЕКИ, КОЙТО СЕ ОГЛЕЖДА, ЗА ДА ДОСТИГНЕ ХАРМОНИЯ Е ИДИОТ ИЛИ СЕРИОЗНО БОЛЕН