ДЕЗИДЕРАТА

Премини кротко през шума и забързаните тълпи и си спомни какъв покой носи тишината. 

Доколкото е възможно, поддържай дори отношения с хората, но без да се предаваш.

Говори истината спокойно и ясно и слушай другите, дори глупавите и невежите – те също имат какво да кажат.

Избягвай гръмогласните и грубите хора – те са досада за духа.

Ако се сравняваш с другите, може да станеш суетен или да се озлобиш, защото винаги ще има по-велики и по-скромни личности от теб.

Радвай се на постиженията и на плановете си. Не губи интерес към кариерата си колкото и скромна да е тя – това е едно истинско богатство, като се имат предвид превратностите на времето.

Бъди предпазлив в работата си, защото светът е пълен с измама. Не бъди обаче сляп за добродетелта. Много хора се борят в името на висши идеали и животът е изпълнен с героизъм.

Бъди себе си и преди всичко не се преструвай, че обичаш.

Не бъди циничен спрямо любовта, защото при цялата тази скука и разочарования тя е вечна като тревата.

Приемай любезно съвета на годините и благосклонно им предавай младостта си. 

Подхранвай силата на духа си, за да те пази, ако внезапно те връхлети нещастие. 

Не унивай от онова, което ражда въображението ти. Много от страховете ни са предизвикани от умора и самота.

Спазвай благоразумна дисциплина и бъди снизходителен към себе си.

Проявявай дисциплинираност в границите на нормалното и снизхождение към себе си.

Ти си дете на Вселената като дърветата и звездите и имаш право да бъдеш на тази земя. Вселената се разгръща пред теб, независимо от това дали го разбираш или не.

Ето защо бъди в хармония с Господ, како ти да изглежда той в представите ти. Каквито и да са твоите усилия и стремежи в шумната бъркотия на живота, бъди в мир с душата си. 

С цялата си лъжовност, с всичките трудности и разбити мечти, светът все пак е чудесен. Бъди радостен. Опитай се да бъдеш щастлив.

„Дезидерата“ е написана на латински език през 1927 г. и е интерпретирана като „Нещата, които да си пожелаем“. Макс Ерман я написва за себе си и казва: „Тя поставя въпроса за онези добродетели, които считам за най-важни“.

снимка: ©Красимир Георгиев

Вижте още: Ти си красива. Красива като греха, красива като Смъртта – НИКОС КАЗАНДЗАКИС