Наследили сме невероятно красива и сложна градина, но по-тревожното е, че сме били ужасяващо лоши градинари.

Не сме си направили труда да се запознаем с най-простите принципи на градинарство.

Пренебрегвайки своята градина, ние натрупваме за себе си – и то в немного далечно бъдеще – условията за световна катастрофа, ужасна колкото атомна война; но го правим с цялото скучно самодоволство на глупаво дете, кълцащо Рембранд с чифт ножици.

Продължаваме, година след година, по целия свят, да създаваме прашни долини и ерозията, да изсичаме горите и експлоатираме пасищата, да замърсяваме с промишлени отпадъци една от нашите най-жизненоважни стоки, водата, и през цялото време се размножаваме със свирепостта на кафявия плъх; а после се чудим защо няма достатъчно храна, която да стигне за всички.

Стоим настрана от природата, като се мислим за самия Бог.

Това винаги е било опасно положение.

Джѐралд Да̀ръл е роден на 7 януари 1925 г. в Джамшедпур, в тогавашната провинция Бихар в Индия. Родителите му също са родени в Индия, като са от английско-ирландски произход. Негов по-голям брат е не по-малко известният писател Лорънс Даръл

редактор: Виктор Иванов

Вижте още: Финансовата криза всъщност разкрива наличието на духовна – ЗИГМУНТ БАУМАН