В живота ти има само един истински авторитет и това си ти. Ти вземаш решенията. Ти предприемаш действията. Ако чакаш някаква външна фигура, лидер или гуру да ти каже как да живееш живота си, значи не търсиш където трябва. Този лидер си ти. Независимо дали се чувстваш готов, или не, ти командваш.

Въпреки всичко, в което си бил приучен да вярваш, в този живот няма по-голяма сила от теб самият – не родителите ти, шефа или любимата ти божествена същност. Ако си мислиш, че някой друг има власт над теб, това е защото ти избираш да се откажеш от своята.

Понякога последствията са толкова тежки, че може да усетиш как нямаш избор, но в действителност винаги имаш. Дори когато си заплашен от страдание или смърт, ти оставаш главнокомандващ на собствения си живот. Някой избор може да е крайно ограничен, но правото да го направиш винаги е твое.

Истинският контрол не предполага безразборно упражняване на сила. Интелигентният командир не лае заповеди наляво и надясно, очаквайки сляпо подчинение. Контролът трябва да се корени в истината и да се базира на точна преценка на ситуацията.

Ти си този, който възприема реалността и решава как да се действа /или да не се действа/ въз основа на възприятията. От теб зависи какво ще правиш с тази информация и животът очаква заповедите ти. Може да се чувстваш добре подготвен, или напълно неподготвен, но бремето на контрола си остава върху твоите плещи.

Ако не поемеш властта над живота си, някой друг несъмнено ще го направи вместо теб. Много хора позволяват на съпруга, родителите или шефа си да диктуват живота им на практика. Този навик те откъсва от изравняването на истината и силата и те сваля на по-ниско ниво на осъзнаването. Отдалечаваш се от истинската си природа и ставаш все по-безпомощен. Ти си създаден, за да бъдеш свободен.

Огледайте се и обърнете внимание на резултатите, които постигате в момента. Животът просто се подчинява на заповедите ви. Ако искате други резултати, трябва да издавате други заповеди. Само вие имате право да вземете тези решения. Никой освен вас не може да поеме ролята на командир в живота ви.

Докато властта се корени в истината, принципът е изключително практичен. Ефективността е истинският мерител на властта. Разумните решения трябва да бъдат подкрепени от интелигентни действия, за да доведат до реални резултати. За да увеличиш силата си, трябва да помислиш върху два въпроса: 

„Вземам ли правилните решения?“

„Предприемам ли правилните действия?“

Като осъществяваш решенията си, които ти самият контролираш, трябва отново да се върнеш към принципа на истината. Наблюдавай резултатите. Съвпадат ли с очакванията ти? Учи се от успехите, а също и от грешките си. Умът ти постепенно ще подобрява точността на предвижданията си благодарение на ситуациите, с които ще се сблъскаш в бъдеще. Опитът е най-добре те учи на ефективност.

Обърни внимание колко фино принципите на истината и силата работят заедно за подобряване на ефективността ти в течение на времето. Първо избираш едно от желанията си и вземаш решение да тръгнеш в тази посока. След това използваш способността си да предвиждаш, за да избереш разумен курс на действие.

С напредването към целта трябва само да определяш следващото действие, за което предвиждаш, че ще те отведе във вярната посока. Използваш силата си, за да се движиш напред, стъпка по стъпка. Дори когато правиш тези малки стъпчици, предвиждащият ти ум винаги гледа напред, усъвършенствайки непрестанно изборите си и оценявайки резултатите от решенията, които вече си приложил.

Може би ще достигнеш целта си, а може би няма. И в двата случая получаваш огромна полза. Когато успяваш, правилните предвиждания, решения и модели на поведение се затвърждават. Когато се проваляш, умът ти научава, че предвижданията ти са били неточни, и опреснява своя модел на реалността, за да предотврати повтарянето на грешките. Когато страдаш заради блокиране на сферата на истината и силата, този процес не работи безупречно, но пак печелиш нещичко от него.

Постарай се да осъзнаеш, че провалът е твой приятел. Макар често да е обезкуражаващо да изпуснеш целта, към която си се стремил, винаги има утешителна награда. Когато се проваляш, ставаш по-умен. Учиш ума си да предвижда по-добре. Това е изключително добър, полезен и важен резултат.

Не можеш да очакваш и да се надяваш, че ще си достатъчно способен и компетентен, когато се захванеш с нещо ново. Но можеш да очакваш, че ще станеш по-добър с течение на времето. Трябва само да си поставиш цел, да вземаш решения, които смяташ, че ще те отведат в правилната посока, и да предприемаш действия. Или ще успееш, или ще се учиш от провалите си. Ако се провалиш тежко, това означава, че просто имаш повече да учиш, преди да станеш готов да успееш.

Бъдете готови да вземате решения, които може да доведат до провал. Въпреки че провалът може да има отрицателни последствия, той носи и важни ползи. В крайна сметка той ви учи да успявате. Не може да сет истински силни, докато не се посветите на това да учите цял живот.

Вижте още: Действителността е най-висшият арбитър за истината – СТИВ ПАВЛИНА

Защо някои хора сякаш имат всичко, а други толкова страдат – ЛИН ГРАБХОРН

Трите най-опасни зависимости: хероин, въглехидрати, месечна заплата – НАСИМ ТАЛЕБ