По време на девонския период климатът на Земята станал по-горещ. Настъпили дълги периоди на засушавания. Езерата и реките станали по-плитки и съдържанието на кислород във водите им намаляло. Рибите трябвало да се приспособят към промените, за да оцелеят.

Рибите ръкоперки развили бели дробове. Това им позволило при недостиг на кислород във водата да дишат въздух в атмосферата. Възможно е с помощта на своите силни и мускулести перки да са издигали главата си над водата.

Риби с крайници

Според учените мускулестите перки на ръкоперките еволюирали и постепенно се превърнали в четири крайника. Костите, свързващи перките за тялото, много приличат на костите на крайниците на сухоземните животни.

Акантостегата е едно от първите четирикраки животни. Тя имала хриле и бели дробове, но вероятно не можела да оцелее дълго на суша. С късите си крайници се придвижвала във водата, когато тя била твърде плитка, за да плува.

Акантостегата плувала с помощта на крайниците си, подобни на плавници. Хидродинамичната форма на тялото й улеснявала придвижването във водата.

Първите четирикраки

Първоначално учените смятали, че на рибите се появили „крака“, за да могат да се придвижват с тях до друго езеро, ако това, в което живеели, пресъхнело.

Днес обаче учените са на мнение, че у рибите се появили крайници и бели дробове не толкова, за да се придвижват по сушата, а по-скоро да се облекчи животът им в плитки води.

Рибата пандерихтис имала два чифта силни перки на долната си страна и нямала перки на гърба.

Рибата еустеноптерон поема въздух над водната повърхност, като се изправя на здравите си перки.

На суша 

Преди около 375 милиона години се появила ихтиостегата. Тя живеела главно във водата, но можела да диша въздух и да пълзи по сушата. Вероятно се завръщала във водата, за да снася яйцата си. Животните, които живеят на сушата, но снасят яйцата си във водата, се наричат земноводни.

Ихтиостегата се придвижвала с помощта на мощните си предни крайници. Задните крайници са твърде слаби, за да са от полза на сушата.

Здрави кости

Ихтиостегата имала здрав скелет, който поддържал едрото й тяло. Животните, обитаващи единствено водата, не се нуждаят от здрав скелет, тъй като самата вода поддържа тежестта на тялото им. Ако не притежава здрав скелет, тялото на сухоземното животно би се смачкало от собствената си тежест и вътрешностите му ще се разкъсат.

Източник: Първа илюстрована енциклопедия, издателство „Фют“

редактор: Лилия Щерева

Още от Стаята на децата: ПРАИСТОРИЧЕСКИТЕ ЖИВОТНИ В ЮЖНА АМЕРИКА