Сексуалният избор на мъжа е сбор от неговите фундаментални убеждения.

Кажете ми какво един мъж намира за привлекателно в сексаулен план и ще ви кажа цялата му житейска философия.

Покажете ми жената с която спи и ще ви кажа каква е самооценката му…

Мъжът винаги ще бъде привличан от жената, която отразява дълбоката му визия за него самия… 

Мъжът,който е уверен в собствената си стойност, би искал най-възвишения тип жена, достъпна за него, жена на която да се възхищава, защото усещането за постижение може да получи само от завоюването на такава жена , а не на празноглава уличница.

Той не се опитва да придобие стойност-той се опитва да я изрази.

из „Атлас изправи рамене“

Вижте още: Любовта не е бинт за гнойна рана – АЙН РАНД