Сатирата е литературен похват, който осмива хора или явления, разобличава и критикува социални и човешки пороци.

Целта често е да се провокира или да се предотврати промяна. Това се постига с използването на различни средства – хипербола, алегория, ирония, сарказъм или насмешка.

Полският писател и афорист Вислав Брудзински безспорно е усъвършенствал за себе си и читателите си този нелесен похват:

На сцената главните роли ги играят най-добрите изпълнители. В живота е иначе.

Любопитно: с всяко поколение децата са все по-лоши, а родителите все по-добри; от което следва, че от все по-лоши деца израстват все по-добри родители.

Един истински приятел се познава в беда, до която той сам ни е довел.

Степен на разкош: собствена кола, собствена вила, собствено мнение.

Нужно е да се усложнява, че в резултат на това всичко да стане просто, а не да се опростява, че в резултат на това всичко да стане сложно.

Не се страхувай от своя песимизъм. Ще разбереш, че в крайна сметка си бил оптимист.

Не се съгласявай на длъжност капитан на потъващ кораб.

Когато пишеш под диктовка, собствената индивидуалност може да се прояви само в грешките.

Смяната на караула понякога се появява вътре в часовия.

Суфльор, страдаш от мания за величие: подсказва само на главните роли.

Лъжата: дубльор, заменящ истината в рисковани ситуации.

Поправянето на стари грешки често струва по-скъпо, от колкото новите.

Жертвата често се връща на мястото на престъплението, за да въздиша за доброто старо време.

Не е толкова важно, кой ти е оказал услуга, а този, на който е най-изгодно да благодариш.

Ако ти си изключение, старай се колкото можеш по-гръмко да потвърждаваш правилото.

Изключенията правят правилото знаменито.

Не служи на двама господаря на една заплата.

По-добре да служиш на двама господари, отколкото на един слуга.

Непослушанието също не трябва да бъде сляпо.

Запасявайте се с песимизъм за черни дни!

Той не променя своите възгледи – напротив, неговите възгледи го променят.

Тези, които творят история, често в същото време я и фалшифицират.

Няма по-печално зрелище, от хора, които са по мъдри от своя живот, и писатели, които са по-умни от своите книги.

Грешките на младите – неизчерпаем източник на опит за тези, които са по-стари.

Интересно е, какво влияние оказва общественото мнение върху формирането на общественото мнение?

За да станете известни, нужно е четиридесет години да се занимавате с живопис, или двадесет години да пишете бестселъри, или десет години да играете главни роли в театъра, или пет години блясък в киното, или в течение на месец ежедневно да четете по телевизията кулинарни рецепти.

Добрия пропагандист може да ви убеди даже и с помощта на истината.

Историята учи, използвайки забранени педагогически техники.

Ще бъде ли края на света хепиенд?

Борбата с вятърни мелници не е задължително да е безумство. Какво, ако Дон Кихот е бил на служба при собственик на воденици.

Бедните духом получават истината разсрочено.

Страхувайте се от сянката си – сянката никога не знае, на коя страна да бъде.

Въображаемите светове носят напълно реални изгоди, ако накарате да живеят в него и други хора.

Ако носиш маршалски жезъл в раницата си, я снабди с двойно дъно.

Не бързай да се избавиш от своят шут – може той да е единственото доказателство за твоят кралски сан.

Хората растат, и дълговете заедно с тях.

Светът се движи напред с няколко гордиеви възли в година.

Много катастрофи се случват точно по разписание.

Самоубиец: човек, загинал при опит за бягство от самият себе си.

Лошо е да имаш за баща блудния син.

Начинаещият Юда влага в своята целувка много искрени чувства.

редактор: Андрей Митев

Вижте още: Ако имаш нещо за казване, но нищо не казваш, ти в действителност лъжеш – АШЛИ БРИЛИАНТ