Ефектът на пеперудата гласи, че ако в единия край на света една пеперуда разтвори крилете си и полети, на другия край на света това може да предизвика ураган.

А какво се случва, когато следваш рутината ден след ден, година след година? Получаваш сигурността и спокойствието на навика.

Един спрял часовник на погрешното място може да ти струва живота.

Стъпка встрани от познатото и хаосът настъпва.

Понякога изглежда така, че всичко е подредено, за да се случи точно по определен начин. Човек се обръща назад, изследва малките и големите стъпки, които са го превърнали в този, който е, и разбира, че събитията (колкото и нелогични) са довели до логичен резултат.

Един поглед встрани и целият мироглед може да се промени.

Или този миг може да се окаже началото на поредица от мигове, които ще доведат до поредица от събития, които ще съставят историята на един живот.

И само този поглед встрани от познатото е достатъчен.

Или може би не е?

редактор: Антон Лалев

Вижте още: ТРАНСОФОРМАЦИЯТА НА МАДАМ ТУТЛИ-ПУТЛИ В НОЩНИЯ ВЛАК