Една история, толкова красива, че нейната автентичност е без значение:

Университетски професор задал следния въпрос на своите студенти:

-Всичко ли което съществува е създадено от Бог?

Един студент се изправил и смело отвърнал:

-Да, създадено е от Бог.

-Значи Бог е създал всичко?

-Да, сър! – потвърдил отново студента.

Професорът продължил:

-Ако Бог е създал всичко, значи Той е създал и злото, тъй като то така или иначе съществува, така че съгласно принципа, че нашите дела определят нашата същност, Бог е зло.

Студентът притихнал след този отговор. Професорът бил много доволен от себе си и се похвалил пред студентите, как още веднъж доказал, че вярата в Бог е абсолютен мит. Още един студент вдигнал ръка с молба да зададе въпрос.

-Разбира се – самодоволно отвърнал професорът. Студентът се изправил и попитал:

-Професоре, а студът съществува ли?

-Що за въпрос, разбира се, че съществува! На теб никога ли не ти е било студено?

Студентите се засмели на въпроса на младежа. А той продължил:

-Всъщност, в съотвествие със законите на физиката студ не съществува, това което ние възприемаме за студ е всъщност отсъствие на топлина. Човек или предмет могат да бъдат изучени в съотвествие на това дали притежават или предават енергия. Абсолютната нула (-460 градуса по Фаренхайт) е аболютно отсъствие на топлина. Цялата материя става инертна и не може да реагира при тази температура. Студ не съществува, ние сме създали тази дума за да обозначим това, което чувстваме при отсъствието на топлина.

Студентът продължил:

-Професоре, а тъмнина съществува ли?

-Да, съществува.

Студентът отвърнал:

-Отново не сте прав, сър. Тъмнината също не съществува. В действителност това е отсъствието на светлина. Можем да изучим светлината, но не и тъмнината. Можем чрез призмата на Нютон да разложим бялата светлина на отделните и цветове и да изучим дължината на вълната на всеки цвят. Вие не можете да измерите тъмнината. Обикновен лъч светлина може да се промъкне в тъмнината и да я просветли. Как може да се измери колко е тъмно дадено пространство? Измерва се количеството светлина, нали така? Тъмнината е понятие, измислено от хората, за да се опише отсъствието на светлина.

Накрая студентът попитал отново професора:

-Сър, злото съществува ли?

Този път професорът отговорил доста по-неуверено:

-Разбира се, както вече казах виждаме го всеки ден, жестокостта между хората, множеството престъпления и насилие по света. Това са примери за съществуването на злото.

На което студентът отвърнал:

-Злото не съществува, сър, само по себе си, това е отсъствието на Бог. Прилича на студа и тъмнината – дума, създадена от човека, да обозначи отсъствието на Бог. Той не е създал злото. Злото – това не е вяра или любов, които съществуват както толпината и светлината. Злото – това е резултата от отсъствието на божествената любов у човека. Прилича на студа, който се появява тогава, когато няма топлина, или тъмнината, настъпваща при отсъствието на светлина.

Професорът мълчаливо седнал на мястото си.

Името на младия студент било Алберт Айнщайн.

снимки: DeviantArt

Вижте още: Колкото повече опознавам хората, толкова повече обичам животните – ДЖОРДЖ БЪРНАРД ШОУ