Чувството за вина е най-силният излишен потенциал. Разплатата винаги ще е наказание в една или друга форма. Комплексът за вина може да вгорчи живота ви, защото човек постоянно е подложен на действието на равновесните сили, тоест всевъзможни наказания за измислените му провинения.

Равновесните сили нямат понятие за какво ни наказват или награждават. Те единствено отстраняват създадените нееднородности в енергийното поле.

Чувството за вина непременно създава сценарий за наказание, и то без съзнанието ви да участва. В най-добрия случай ще се порежете или ще се ударите леко, или ще се появят някакви проблеми. В най-лошия може да има нещастен случай с тежки последици. Чувството за вина донася само разрушение, в него няма нищо полезно и съзидателно.

Не бива да се измъчвате от угризения на съвестта – това няма да помогне. По-добре постъпвайте така, че после да не изпитвате чувство за вина. А ако вече го изпитвате, безсмислено е да се мъчите напразно, никому няма да стане по-добре от това.

Библейските заповеди не са препоръки за това как да се държим. Те ни съветват как да постъпваме, за да не нарушаваме равновесието и да не се въвличаме в неприятности. Ние с остатъците си от детската психология ги възприемаме така, сякаш мама ни казва да не правим пакости, защото ще ни накаже в ъгъла. Никой няма намерение да наказва съгрешилите хора. Като нарушават равновесието, те сами привличат проблемите. И заповедите само предупреждават за това.

Чувството за вина е нишката, чрез която манипулаторите командват човека.

Манипулаторите са хора, които действат по формулата: „Длъжен си да правиш каквото ти казвам, защото си виновен“ или „Аз съм по-добър от теб, защото ти не си прав“. Те се опитват да вменят на своя „подопечен“ чувство за вина, за да се сдобият с власт над него. Външно изглеждат „непогрешими“. Винаги говорят правилните думи, затова и винаги са прави. Не им позволявайте да ви въвлекат в тази игра.

Не трябва да се оправдавате пред никого, никому за нищо не сте длъжни. Ако наистина имате вина, понесете си наказанието, но не носете вината вътре във вас. Откажете се от склонността да се оправдавате. Тогава манипулаторите ще разберат, че няма за какво да се закачат, и ще ви оставят на мира. Вземете си обратно правото да бъдете себе си и станете от пейката на подсъдимите.

Храбрите хора не се измъчват от угризения на съвестта и не страдат от чувство за вина. Няма от какво да се страхуват, защото живеят съобразно със своето кредо.

На жертвата е присъща съвсем друга позиция: не съм сигурен, че постъпвам правилно, могат да ме обвинят, всеки може да ме накаже. Чувството за вина, дори и най-дребното, дори и скрито надълбоко, отваря подсъзнателната врата за наказание.

 

из „Няма невъзможни неща“

редактор: Лилия Щерева

Вижте още: Неразбирането на реалния свят е източник на всички страдания – ДЕЙВИД ЗИНДЕЛ

Никой няма да се измъкне жив от този свят – РИЧЪРД ГИЪР

Ако не искате да сте болни – не живейте живота си тъжни – ДРАУЗИО ВАРЕЛА