.

Дàли страданията на скалите – те не издържали; тогава ги дали на човека.

Бог дава на един напръстник ум и стомна щастие, на друг – стомна ум и напръстник щастие.

Една лоша постъпка поражда друга.

Гаргата и със захар да я храниш, предана няма да стане.

Безделникът е здрав за ядене и болен за работа.

Гарга с орел не може да спори.

За глупака един глупак е по-добър от хиляда умни.

Гърлото е затова тясно – да не могат думите да излизат бързо от него.

Водата превръща камъка в пясък, а жената мъжа – във восък.

Дом без жена е като мелница без вода.

Ако си нямаш работа – стани свидетел, ако си нямаш дълг – стани поръчител.

Всяка беда служи като наставление.

Застоялата вода се вмирисва.

И сабята без дела ръждясва.

За мишката по-силен звяр от котката няма.

Втората жена е кръпка.

Който не е строил къща, мисли, че стълбовете й сами са се вдигнали.

Между думата и делото има планини и долини.

Не чакай дъжда да полее твоята градина.

Не бъди прекалено сладък – ще те накацат мухи.

На ненаситния всичко му е малко.

Накарай глупак на работа и той още повече работа ще ти създаде.

Умът не е във възрастта, а в главата.

Глупакът казал, умният проверил.

Докато не почукаш на вратата, никой няма да ти отвори.

Водата очиства тялото, сълзите – душата.

Да живееш в бедност не е срамно, да живееш в мръсното обаче е позорно.