.

Чечения. 

Тази снимка е направена по време на Първата Чеченска война, конфликтът между Руската федерация и Чеченската република, който продължава от декември 1994 до август 1996.

Фотографията улавя руски войник в рядък момент на спокойствие, по средата на нищото.

Класически музикален инструмент, символ на най-големите културни достижения на човечеството и любовта към красотата насред пустошта…

Пръстите на мъжа, който предпочита да ги използва, за да натиска клавишите на пианото, вместо спусъка на оръжието…

Това изображение показва абсурдността на обществено-политическите взаимоотношения в световен мащаб, по-силно от каквито и да било думи.