.

Елена Рьорих (12 февруари 1879 г. – 5 октомври 1955 г.) е известен руски философ, писател и общественик.

През първите години на 20 век тя създава в сътрудничество с Учителите на Изтока философското учение Живата Етика („Агни Йога“).

Елена е организатор и участник в културната и просветителска дейност в САЩ, провеждана под ръководството на нейния съпруг Николай Рьорих.

Заедно със съпруга си тя участва в експедиции до трудно-достъпни и оскъдно изследвани райони от Централна Азия (1924 – 1928). Тя е почетен президент-основател на Хималайския институт за научни изследвания „Урусвати“ в Индия и съавтор на идеята за Договор за охрана на художествените и научни учреждения и исторически паметници (Пакта Рьорих).

Елена Рьорих е съпруга на художника Николай Рьорих, майка на ориенталиста Юрий Рьорих и художника Светослав Рьорих.

Любовта – това е мощна сила, чрез която всичко съществува във Вселената. Любовта е сила, която въздейства върху целия свят: всичко, което се прави за нея има силата на световен закон.

Просто обичай всичко, така може да се победи злото. Носи любовта където и да отидеш и сам ще разбереш как тя ще ти помогне във всичко.

Бъдете чисти и нека любовта извира от вас така както струи аромата от цветята.

Вземете твърдо и непоколебимо решение да се превърнете в израз на любов и желание да помогнете навсякъде, където можете да направите това.

Нека вашият живот да бъде един лъч на радост за другите. Търсете в сърцето си диаманта, който можете да поставите в съкровищницата на общото благо.

Ако имате повече познания от вашите приятели не се гордейте с това сляпо, не показвайте превъзходство, а споделете знанието, ако то би било целесъобразно в този момент.

Не забравяйте, че всяка минута от живота ви има своето значение. Опитайте се да го разберете.

Ако имате затруднения в избора на работа или професия, потърсете съвет от по-опитни в това направление.

Пазете се от празните минути. От тях мързелът може да си свие гнездо.

От празните минути могат да се съставят часове и дни, които да послужат за изпълнение на задачата на човека в този живот, който е многостранен и интересен.

От разумно изразходваните минути може да се изтъче истинска и красива структура на душата.

Затова се постарайте всяка минута от своя живот да украсите с труд, знания или чиста мисъл.

Нека упоритата работа да бъде вашата радост и огъня на творчеството да не угасва и да осветява пътя ви.

Опитайте се да имате абсолютно чисти мисли, мислете повече за това, което можете да направите за подобряване на живота на хората и за облекчаване на страданията им.

Природата е пълна със свещени и чисти дарове. Нека душата ти да е кристално чист съд за приемането на тези подаръци.

Стани лъч от светлина и излез от света на празните мечти, използвай енергията си за постоянно изкачване нагоре.

Нека душата ти винаги да излъчва светлина и доброта, топлина и състрадание, кураж и желание да помогнеш на ближния си.

Тогава ти ще почувстваш как трудните неща стават по-лесни и мрачната обвивка на страданието става снежно бяла от чиста лъчезарна радост.

Бъдете внимателни и снизходителни в решенията си за хората, защото самите ние сме много несъвършени.

Но бъдете строги към себе си и работете неуморно за отстраняване на собствените си недостатъци.

В живота ти предстоят много изпитания. Само чрез тях ти ще притежаваш несметни богатства.

Но тези тестове ти ще можеш да издържат успешно, ако си въоръжен с благоразумие, постоянство и вяра в себе си.

Ако се провалите в някоя дейност не се обезсърчавайте. Обезкуражаването само ще отслаби силата ви и ще забави вашия вътрешен растеж.

По-добре е да съберете силите си и да се замислите: какъв по-мъдър изход има за по-нататъшни действия. Ето по този начин ще увеличиш устойчивостта си и ще умножиш силите си.

Всеки провал и горчив опит се превръща в ценен урок, който ще ти послужи като ръководство в бъдеще.

Всяко препятствие по пътя ти казва, че трябва да се развиваш, за да си напълно подготвен за по-нататъшна борба.

Но в борбата винаги трябва да помним за доброто на ближния. Пазете се да купувате благосъстоянието си сметка на страданието на другите. Такова благосъстояние е грозно и нестабилно.

Научете се как да изразходвате внимателно и разумно своята енергия. Направете тялото си силно, мощно и здраво.

Но не го обременявайте с повече храни, отколкото е необходимо, не го обременявайте с всичко, което е вредно за здравето.

Научете законите, не само за духовно, но и за правилно физическо развитие. Вашето тяло е нструмент, с който трябва да се общува мъдро.

По този начин ще преминеш дълговечно през бурята на живота по пътя на неуморната работа за усвояване на природните сили и здраве.

из „Трите ключа“