.

Според актуално глобално проучване в 28 страни хората по света, най-вече в демократичните държави губят, в голяма степен, доверието си в правителствата, медиите и бизнес лидерите. 

Според глобалния „Барометър на доверието“ на Edleman от 2022 г., който анкетира 35 000 души, 67% от хората по света вярват, че журналистите „умишлено се опитват да подведат хората, като казват неща, които знаят, че са неверни или груби преувеличения“. 

Други 66% смятат, че правителството умишлено ги заблуждава, а 63% мислят същото за бизнес мениджърите на големите корпорации, разкрива проучването.

В резултат на това хората формират по-малки кръгове на доверие, като същевременно заявяват, че медиите са станали по-сензационни с цел търговски печалби и че техните правителствени лидери използват разделенията в обществото за собствена политическа изгода. 

„Намерихме свят, обхванат в порочен кръг на недоверие, подхранван от нарастващата липса на вяра в медиите и правителството“, съобщава Еделман в анкетата, отбелязвайки, че почти 1 от всеки 2 души виждат въпросните субекти като разединяващи обществото сили. 

„Чрез дезинформация и разделение тези две институции – правителство и медии, – подхранват цикъла и го експлоатират за търговска и политическа изгода“, добавят от компанията. 

Само 4 от 10 души мислят, че правителствата са компетентни да се справят с глобалната пандемия.

Анкетираните също споделят, че смятат, че бизнесът не прави достатъчно, за да се справи с обществените проблеми, включително 52%, заявиха, че бизнесът реално не се интересува от изменението на климата; 49%, икономическо неравенство; и 46%, преквалифициране на работната сила.

Интересно е, че в Русия, под ръководството на президента Владимир Путин, хората вярват най-малко в институциите си, отколкото навсякъде другаде по света, като едва 32% казват, че вярват на правителството, медиите и бизнеса. 

Изследователите препоръчват на правителствените лидери да се съсредоточат върху „решения относно разделението в обществото“, а на медиите да предоставят достоверна информация, защото „надеждната, последователна и базирана на факти информация е от решаващо значение за прекъсване на цикъла на недоверие“.