Човек може да слуша фактите, данните, подробностите, за да ги използва за лични цели или да цитира с други цели и изобщо да не покаже загриженост.

Или човек може да слуша от съчувствие, в дъното на което стои съжаление. Да бъдеш подкрепян от съжалението си към другите е като да подхранваш гордостта си от болката на другите. Да бъдеш подтикнат към грижа от съжаление е нещо съвсем различно. Простото съчувствие може съвсем да не показва загриженост.

Или човек може да слуша, докато друг приказва зад гърба на някого и по този начин той увеличава болката и отчуждението между тях, като показва чрез слушането си, че да клюкарстваш за отсъстващи хора е нещо полезно. Това съвсем не е загриженост.

Или човек може да слуша от скука, по задължение, от професионален навик или просто от любезност и всъщност да не показва никаква загриженост спрямо другия.  Да се интересуваш е много повече от това да предложиш ухо. Слушането по навик изобщо не е белег за загриженост.

Човек може да слуша фактите, данните, подробностите, за да ги използва за лични цели или да цитира с други цели и изобщо да не покаже загриженост.

Или човек може да слуша от съчувствие, в дъното на което стои съжаление. Да бъдеш подкрепян от съжалението си към другите е като да подхранваш гордостта си от болката на другите. Да бъдеш подтикнат към грижа от съжаление е нещо съвсем различно. Простото съчувствие може съвсем да не показва загриженост.

Или човек може да слуша, докато друг приказва зад гърба на някого и по този начин той увеличава болката и отчуждението между тях, като показва чрез слушането си, че да клюкарстваш за отсъстващи хора е нещо полезно. Това съвсем не е загриженост.

Или човек може да слуша от скука, по задължение, от професионален навик или просто от любезност и всъщност да не показва никаква загриженост спрямо другия.  Да се интересуваш е много повече от това да предложиш ухо. Слушането по навик изобщо не е белег за загриженост.

Или човек може да слуша с нахално любопитство, с любопитството на воайор, който наднича в личния живот на другите. Да се грижиш е нещо повече от това да отвориш широко уши. Любопитното ухо или око може изобщо да не означава загриженост.

Или човек може да слуша като помощник, като спасител, готов да окаже първа помощ, да предостави подкрепа, разбиране, насърчение при всяка пауза. Да си загрижен означава както да даваш, така и да задържаш помощ. Да бъдеш вечна помощ понякога изобщо не е помощ.

Въпреки това загрижеността включва елементи от горните. Точно следене на това, което се казва, истинско съчувствие, готовност да стоиш до другия, когато преувеличава нещата заради напрежението, безпристрастие, което позволява обективност, готовност да видиш другия такъв, какъвто е, посветеност да бъдеш наистина от помощ, когато дойде момента – всички тези компоненти са истинската загриженост, на всеки от тях се изяснява и поправя от централния елемент на загрижеността.

автор: д-р Аугсбъргър

из „Да се интересуваш достатъчно, че да слушаш и да бъдеш чут“

редактор: Виктор Иванов

Вижте още: Любовта между емпат и нарцисист в 21 стъпки