Всички ние сме уникални. Това създава равновесие, разнообразие и предизвикателства в отношенията ни. Радвайте се на различията помежду си, осъзнавайте ги и разговаряйте за тях.

Екстровертен или интровертен.

Екстровертните хора обичат тълпите, докато интровертните предпочитат да се усамотяват с близък приятел.

Екстровертните личности се зареждат с енергия от хората, докато интровертните се уморяват от тях.

Авантюрист или наблюдател

Авантюристите поемат рискове. Когато им се отдаде някаква възможност, бързат да се възползват от нея, преди да е станало късно.

Наблюдателите са по-предпазливи. Предпочитат да проверят внимателно всичко, преди да вземат решение.

Глобалист или човек, който се вглежда в подробностите

Глобалистите се съсредоточават върху цялостната картина. Преследват определени цели и резултатите от тях.

Хората, които се вглеждат в подробностите, държат на конкретните неща. Тяхната грижа е как да намерят начин да свършат работата.

Прахосник или спестовник

Ако има излишни пари, прахосникът иска да харчи – за себе си, за другите, за значими каузи, за всичко.

Ако има излишни пари, спестовникът ги отделя за черни дни. Спестовниците не обичат да харчат, освен ако не е крайно необходимо.

Планиращ или изчакващ

Планиращите обичат всичко да е организирано и подредено. Придържат се към срокове и графици.

Изчакващите се носят по течението на живота и приемат нещата така, както се случват. Спокойни са. Бездействието не ги притеснява, защото вярват, че всичко ще се получи от само себе си.

Припрян или спокоен

Припрените хора непрекъснато са заети. За тях бързината и ефективността са ръководещи – постигай, колкото е възможно повече и колкото е възможно по-бързо.

Спокойните хора не бързат и сами си определят темпото. Може и да не свършат много, но се радват на свършеното.

Мислещ или чувстващ

Мислещите хора обръщат внимание на фактите и принципите. Вземат решения въз основа на обективна информация и задачите са им приоритет.

Чувстващите се насочват към хората и емоциите. Решенията им зависят от субективна информация и взаимоотношенията им са приоритет.

Мечтател или действащ

Мечтателите са творчески личности, които обичат да дават идеи. Те са оптимисти и са ориентирани към бъдещето.

Действащите са практични. Обичат да възприемат чуждите идеи и да ги реализират. Реалисти са и се концентрират върху настоящето.

Прибран и изхвърлящ

Прибраните хора събират разни неща. Не обичат да хвърлят, защото, смятат, че някой ден всеки предмет може да им потрябва.

Изхвърлящите се освобождават от всичко. Не обичат да се затрупват с вещи – според тях това, което досега не им е потрябвало, никога няма да им потрябва.

Жонгльор или непохватен

Жонгльорите са многоканални и могат да вършат много неща едновременно.

Непохватните са едноканални и могат да вършат само по едно или най-много две неща.Ако се заемат с повече дейности, изпадат в стрес или в затруднение.

източник: lifetime.bg