.

Много са хората, които предприемат това пътешествие, нагоре по реката на живота с натоварена до горе лодка, плаваща под вечната угроза да потъне ведно с цял товар от всевъзможни неща, на които те гледат като насъщни за удобствата и удоволствията на пътуването, макар да представляват само ненужен баласт!

Изхвърлете баласта зад борда!

Нека лодката ви в живота да бъде лека и да носи само онова, което ви е нужно—уютен дом и прости удоволствия, двама—трима приятели, достойни за това име, едного когото да обичате и който да ви обича, една котка, едно куче, една-две лули, храна и облекло дотолкова, доколкото са ни необходими, но малко повечко за пиене, защото жаждата е опасно нещо.

Ще видите, че тогава лодката върви по-леко и не може тъй лесно да се обърне, а обърне ли се, бедата няма да е голяма—добрата и здрава стока не се бои от вода.

Ще имате време и за работа и за размисъл—време да се опивате от слънцето на живота и да слушате соловата музика, която божественият вятър извлича от струните на човешките сърца край нас, време да…

Джером К. Джером: „Трима души в една лодка“

илюстрации: Vladimir Kus