Два галона са много вино, дори и за двама пияници.

В духовно отношение шишетата биха могли да се градуират така:

Под гърлото на първото шише – сериозен и съсредоточен разговор.

Пет сантиметра по-долу – сладостни и тъжни спомени.

Осем сантиметра по-долу – мисли за някогашни щастливи любови.

15 сантиметра по-долу – мисли за някогашни нещастни любови.

Дъното на първото шише – всеобща и неопределена скръб.

Под гърлото на второто шише – черна, мъчителна потиснатост.

Два пръста по-долу – песни за смъртта или за напразните копнежи.

Един пръст по-долу – каквато и да е друга песен, стига човек да я знае.

Тук градуирането спира, защото след това следите се губят и

няма сигурност.

От тази точка нататък всичко може да се случи.

из „Тортила Флет“

редактор: Виктор Иванов

Вижте още: Най-лошият махмурлук е този на душата – ЛУДИЯТ ШАПКАР

Не е нужно човек да е много умен, за да е добър – ДЖОН СТАЙНБЕК

Свободният, търсещ ум на човека е най-скъпоценното нещо на света – ДЖОН СТАЙНБЕК