Джим Линд е фотожурналист от Ню Йорк и художествен директор на HOWL, група пътуващи фотографи.

Привлечен от фотографията благодарение на страстта на баща си, откриването на този нов свят му позволява да представи по-добре както мислите си, но и тези неща, което не успява да открие в действителността.

Независимо дали са реални или измислени, изображенията му отразяват неговия собствен опит и отразяват въображението му, по същия начин като писател, който пише книга.

Неговата нова серия „Градът на изгнанието“ представя тъмни пейзажи, понякога унищожени или необитаеми. Героите, които намираме там там, блестящи, като олицетворение на надеждата, проблясват от мястото, в което се намират, приспособявайки се към новите условия, наложени им.

Тези клишета ни дават красив урок в живота: начин да докажем, че във всички ситуации, включително и най-непоносимите, човекът по своята същност ще може да покаже смелост и адаптивност.

редактор: Марина Аврамова

Вижте още: ПОГЛЕДНЕТЕ ВНИМАТЕЛНО!