.

„Някой, който обичах, веднъж ми даде кутия, пълна с тъмнина.
Отне ми години да разбера, че това също беше дар.“

НЕ СЕ КОЛЕБАЙ!

Ако внезапно и неочаквано почувстваш радост,
не се колебай. Отдай й се.

Много животи и цели градове са унищожени или ще бъдат.

Не сме мъдри и не винаги добри.

И много никога няма да можем да изкупим.

Но в живота остават някои възможности.

Може би това е начинът
му на отпор, че понякога
нещо се случва, по-добро от всички богатства
и власт на света.

Може да е всичко,
но най-вероятно ще го забележиш в мига
когато любовта започне.

Поне в повечето
случаи.

Но каквото и да е, не се страхувай
от изобилието му.

Радостта не е създадена да бъде троха.