Работи за живота и за осъзнаването на чистотата.

Отхвърлете всички предразсъдъци – мислете свободно.

Не излизайте от живота, вървете по нагорния път.

Намери щастието на живота в творчеството, а окото обърни в пустинята.

Единствено спасение – да се устреми духът към сиянието на Истината. Великият дар на любовта живее в едно видение, дадено на смелите души.

Светлина ще изпратим на този, който се усмихва на тъмата. Възхожда вече вашият дух – мраз не ще стисне пламтящото сърце.

Защо да ходим по пътя на безмълвието? В живота пий източника на звуковете и на цветовете – мозъкът закрепва.

Не намалявайте значението на това, което не познавате!

Обичайте се един друг, – тежко е разединението. Скъпо ще заплатим за лекомислието и хлевоустието.

Не разтваряйте случайни книги. И, посещавайки сборища, грижливо носете светилника, що ви е даден.

На растежа ще помогне доверието, ако духът е открит да го възприеме. Защо ви са маски, щом имате мъдрост?

Считайте сърцето за главен съдия и вярата за мощ.

Задоволявайте се с точните указания на шепота на вашия дух. 

Научете се да изследвате висшите явления, полезни за човечеството. Образът на човека се сътворява от енергията на човечеството.

Много нещо ще узнаете и по чист друм можете да шествате, но бойте се от гняв и съмнение. Ако победите – ще се просветите. Ако паднете – вихър ще помрачи душата ви.

Има много тъмни – трябва да се прости. В тях духът едва е набелязан.

Купища тела изпълнят улиците, но сиянието на аурите е мъгляво. Проявете разбиране.

Трябва през удвояващо стъкло да гледате всичко добро и десетократно да намалявате явлението на не¬съвършенството, иначе ще си останете предишните.

По-малко чети, но размишлявай.

Книгите са като мимолетните човешки мисли, трябва да ги подбираме.

Да отглеждаш обида, то е лоша градина.

Не гневът твори, а пламенният устрем.

Трудът е залог за успех. Всекиму от вас е определено да преодолее земните тръни, покажете сила на духа, приближавайте се. Отворете сърцето с благост.

Чистото спокойствие на духа се изпитва при дреболиите на живота.

Обичай несретниците, съжалявай малките.

Явленията на живота убеждават там, където думите са безсилни.

Щастието е избягало от мнозина, които са го изгонили. Съпоставяйте явленията на живота.

Посред върховни трептения се преобразява тялото. Тялото се бои от духа, робът се бои от господаря.

Любов и знание ще превъзмогнат всичко.

Но не бой се, сърце, ти ще победиш! Сърцето расте и знанието се трупа.

Нужно е да се разберат преградите на несъвършенството. Само тогава лекарят може да лекува, когато размерите на болестта са ясни.

Въображението е нищо в сравнение с живота.

Смятайте за щастие да носите светилник сред тъмни и зли.

Но тъмни са ония, които са проспа¬ли слънцето. Всеки сам кове своя път.

Трябва да се работи с чист дух, останалото ще дойде без нарочни мисли.

Не бива строго да се присъждат събитията на живота – тяхната верига довежда към вратата. Чистите мисли са необходими за устремяването през камъните на пътя.

Мечтаещият да бъде добър – не е добър, но обвинявайки се в жестокост, той признава растежа на духа. Душата не ръждясва и духът се кристализира.

Считайте появата на яростни врагове за по-добро от гнили другари.

Новият ден носи нови възможности. Птичето пред полета не си представя, как ще прелети океана. Ако вие бихте слушали желанията за незабавни изпълнения, светът би се разрушил.

Не се бой от настроенията, те като листа се сменяват.

Нетърпението на пътниците не може да ускори бързия влак. Новото обстоятелство ражда нови полети. Не бързайте – всичко ще дойде.

Чудо се твори. Показвате работа, нужна за появата на бъдещия живот. Трудностите на делото не са повече от полирането на елмаза. Чуждата воля трябва да се насочи към добро, както вода към мелница. Но колко бентове изгражда воденичарят, преди да насочи работната струя.

Ръката трябва да може и окото да дерзае към новите възможности. Ценна е само работата, извършена със собствени ръце. Чрез работата снемате ключалките от вратата към ония страни, където се стремите.

Елена Рьорих (1879– 1955) е известен руски философ, писател и общественик. През първите години на 20-ти век тя създава в сътрудничество с Учителите на Изтока философското учение Живата Етика.

Тя е организатор и участник в културната и просветителска дейност в САЩ, провеждана под ръководството на нейният съпруг Николай Рьорих. Заедно с него тя участва в експедиции до труднодостъпни и оскъдно изследвани райони от Централна Азия.

Тя е почетен президент-основател на Хималайският институт за научни изследвания „Урусвати“ в Индия и съавтор на идеята за Договор за охрана на художествените и научни учреждения и исторически паметници (Пакта Рьорих).

Превежда две глави от „Тайната доктрина“ на Елена Блаватска, а също така и избрани Писма на Махатмите („Чашата на Изтока“) от английски на руски. Майка е на ориенталиста Юрий Рьорих и художника Светослав Рьорих.

Вижте още: Вселената работи и се управлява отвътре навън – ЕЛЕНА БЛАВАТСКА

В щастие няма приятел – НИКОЛАЙ РЬОРИХ