.

Жените на приятелите развалят приятелството.

Отначало плахо завземат част от приятеля,

окопават се в него,

изчакват,

следят,

привидно участват в приятелския съюз.

Това късче от приятеля никога не ни е принадлежало –

ние не забелязваме нищо.

Но скоро положението се променя:

те завоюват все повече и повече,

проникват все по-надълбоко

и скоро владеят целия приятел.

Той се е преобразил; сякаш изпитва срам за приятелството си.

Както преди се е срамувал от нас за любовта,

така сега се срамува от нея за приятелството.

Той вече не ни принадлежи.

Тя не стои помежду ни – тя го е отвлякла.

Той не е вече наш приятел:
той е неин мъж.

Някаква слаба наранимост остава.
Тъжно гледаме подир него.

Онази в леглото излиза винаги права.

Курт Тухолски е сред най-ярките сатирически пера на Германия. Публикувал е под четири псевдонима – Игнац Вробел (критик на съвременния живот), Петер Пантер (критик на театъра и литературата), Теобалд Тигер (агресивен и ироничен поет) и Каспар Хаузер (малък човек, който не може да се справи с живота).

Поезията на Тухолски го представя наред с Ерих Кестнер като създател на модерния немски градски шансон.

Неговите изпъстрени с жаргон и просторечни изрази стихове са образец на езиково майсторство и блестящ хумор.

превод: Венцеслав Константинов