.

ОТГОВОР

„А другото е грим и осветление..“

Защото от Небето не зависи
природата на собствения климат.

Защото няма нищо твърде чисто,
когато си от кал и обозримост.

Защото не напускаш коловоза,
описващ идеалната окръжност.

Защото не виреят само рози
във почвата на земната ти същност.

Защото с нокти, липсващи от корен,
все пак дълбаеш дупка към звездите.

Защото си като земя отворен
на болката узряла за браздите.

Защото тежко в себе си присъстваш,
когато се надбягват ветровете.

Защото правиш люлки или кръстове
от волно засадените дървета.

Защото, стиснал сламката в окото,
все пак си цял след корабокрушение.

Защото заразени сме с живот.
А другото е грим и осветление.

Елена Денева, „Натюрморт с пеперуди“ 2013