.

Най-много енергия ни отнемат празните разговори, празните срещи, напразните грижи и празните хора.

Те са леки, но празни! Леки, но са обемни и разрушителни.

Всичко изброено е вакуум, който изсмуква силите ни. Празнотата е абсолютен антипод на материята. Празнотата се образува след загуби; тя е енергия на смъртта. Нищо – ето това е празнотата. Небитие.

Говорил си с празен човек, дал си му своята енергия и време. Загубил си много сили, много повече, ако беше ги вложил в нещо градивно.

Загубил си времето си за празна среща, празен филм, отдал си част от живота си на празнотата. И си отслабнал, уморил си се, станал си раздразнителен, защото насила са ти отнели силата и времето. Вакуумът ги е изсмукал, антиматерията ги е глътнала.

Вие не сте отдали, а са ви отнели.

Празнотата на една жена е липсата на деца, празнотата на полето – липса на реколта, празният хамбар означава глад, празната чиния, купа, съд, кофа, тенджера означава пълна нищета.

И в душата може да бъде пусто. Да няма радост, удоволствие, стремежи, надежди.

Празна е къща, когато всички са починали или са си отишли. И градината е запустяла, загинали са дърветата и цветята.

Празното място е нула, нищо. Така говорели на човека, когато искали да го унизят, унищожат с думи.

Празнотата изяжда живота. Унищожава материята на живота, енергията. Затова се чувстваш опустошен, уморен, разбит и раздразнен, след като си провел напразно времето си. Напразно си изхабил силите си, общувайки с празни хора. Те са носители на енергията на смъртта.

Не бива да свикваме с празнотата. Не бива да общувате с празни хора, дори от вежливост. Вие напълвате тяхната бездънна празнота със себе си, със своята жизнена сила. И след това няколко дни не можете да дойдете на себе си.

А може да има и последици – загуби, провали, болести. Сякаш празнотата се е впила във вас и продължава да пие енергията ви.

Самият ти трябва да се напълниш със светлина и топлина. Да се заемеш с работа, да създадеш нещо ценно, да отделиш внимание на близките, да почетеш или гледаш нещо интересно, полезно, напълващо със знания или положителни емоции. Това помага. И връща силите.

автор: Анна Кирьянова

Последвайте ЧЕТИЛИЩЕ в Телеграм:

Вижте още: Има хора, които „миришат“ на нещастие