.

Когато спиш с жени наляво и надясно, те се сливат в едно.

И тя просто променя името, кожата, лицето, височината и гласа си.

Дължина на косата,

размера на гърдите,

степента на епилация

и цвета на дрехите варират от случай на случай.

Но ти й повтаряш заучени фрази, правиш едни и същи неща, извършваш същите движения по предписания начин:

Хубаво миришеш… Ела по-близо, още…

Страх ме е от теб…

Толкова желая устните ти… дай да те целуна, повече не мога…

О, благодаря ти, Господи, какво щастие… наистина те харесвам… мисля, че това е сън… ние ще го правим цяла нощ, през целия ни живот…

Повтаряш едно и също нещо всяка вечер на различни момичета, въоръжен с поглед на дете, което разгръща подарък.

Промените водят до повторение.

Парадоксално е, че коренната промяна се случва само, ако останеш верен на една жена.

Донжуановците са лишени от въображение.

Защото, колкото и да сменяш жените, ти си оставаш все същият мъж, все същият човек, шампиона с най-слабото съпротивление.

Защото, за да бъдеш верен – трябва да имаш талант.