ЧЕТИЛИЩЕ е мястото, в което ежедневно се събират най-интересните събития и факти, с които Животът, Вселената и всичко останало успяват да ни впечатлят.

По пътя на изграждането на така трудните взаимоотношения между индивидуалния и заобикалящия ни свят, ЧЕТИЛИЩЕ помага за запознаване, осмисляне и преоткриване на това, което вероятно има непреходна стойност; помага да си задаваме въпроси, на които вероятно има нужда да се отговори.

ЧЕТИЛИЩЕ не е най-приятното място на света, но е място, което можеш да използваш за пречистване чрез четене – едно от най-полезните неща, които могат да ти се случат.

контакти: ЧЕТИЛИЩЕ