.

Едно момченце искало да срещне Бог. То знаело, че има много път до мястото, където Бог живее. Сложило в куфарчето си сандвичи и лимонада и започнало своето пътешествие.

Още не изминало и три пресечки, момченцето видяло възрастен човек, който седял в парка и наблюдавал гълъбите. Детето седнало до него и отворило куфарчето си.

Тъкмо се канело да отхапе от сандвича си, когато забелязало, че старецът го наблюдава с гладен поглед. Малкият предложил на човека сандвич.

Непознатият приел с искрена благодарност и се усмихнал. Усмивката му била толкова мила, че на детето му се приискало да я види пак и предложило на мъжа и лимонада.

Човекът отново се усмихнал. Момчето било възхитено. Двамата прекарали в парка целия следобед, хапвали и се усмихвали, без да си кажат и думичка.

Когато започнало да се смрачава, момчето станало да си върви. Но преди да измине и няколко крачки се обърнало, изтичало до пейката и прегърнало стария човек, а той му се усмихнал с най-широката си и блага усмивка.

Когато малко по-късно, момчето отворило вратата на дома си, майка му останала учудена от сияещото лице на сина си.

– Какво те направи така щастлив? — попитала.

– Обядвах с Бог — отвърнало детето и преди майка му да успее да каже нещо, добавило: – И знаеш ли какво? Бог има най-красивата усмивка, която някога съм виждал.

През това време възрастният мъж, също сияещ от радост, се прибрал вкъщи. Неговият син бил смаян от покоя, изписан върху лицето на баща му.

– Татко, какво те направи толкова щастлив днес? – попитал го.

– Ядох сандвичи с Бог в парка — рекъл мъжът и преди синът му да успее да каже нещо, добавил: – И знаеш ли, Той е много по-млад, отколкото очаквах.

Много често подценяваме силата на едно докосване, на една усмивка, на мила дума, не си даваме сметка колко е важно да бъдем изслушани, да получим искрен комплимент или елементарен жест на загриженост.

Всяко едно от тези неща може да промени цял един живот.

В живота ни се появяват хора с причина или без причина, едни остават само сезон, други – цял живот.

Прегърнете всички еднакво топло!