ДЕСЕТТЕ ЗАКОНА НА ЖИВОТА

Д-р Филип Макгро работи в областта на стратегическото планиране на живота и контрола на човешкото поведение повече от двадесет години.

За това време е успял да синтезира най-важното, което трябва да запомните.

Житейски закон 1: Или схващаш, или не.

Стратегия: Бъди от тези, които схващат!

Житейски закон 2: Сам правиш живота си.

Стратегия: Осъзнай отговорността за своя живот и я поеми!

Житейски закон 3: Хората вършат онова, което има ефект.

Стратегия: Открий стимулите, които насочват твоето поведение и поведението на другите!

Житейски закон 4: Не можеш да промениш нещо, което не си признаваш.

Стратегия: Погледни реално на себе си, на живота си и на всички, които имат връзка с него!

Житейски закон 5: Животът възнаграждава действието.

Стратегия: Вземай добре обмислени решения и действай незабавно!

Житейски закон 6: Няма действителност, има само възприятия.

Стратегия: Открий филтрите, през които гледаш света!

Житейски закон 7: Животът се управлява, не се лекува.

Стратегия: Научи се да направляваш живота си!

Житейски закон 8: Ние сами учим хората как да се отнасят към нас.

Стратегия: Осъзнай, че всичко зависи от теб, вместо да се оплакваш от другите!

Житейски закон 9: Да прощаваш е проява на сила.

Стратегия: Почерпи сила от онези, които са те наранили!

Житейски закон 10: Преди да поискаш нещо, трябва да го назовеш.

Стратегия: Бъди наясно какво искаш и действай!