.

Стивън Крейн (1871–1900) е роден в Ню Джързи. От шестнадесетгодишната си възраст се занимава с журналистика като репортер и очеркист.

Кореспондент е в Куба по време на въстанията в 1895 и 1896 г. Очевидец е на Гръцко-турската (1897) и Испано-американската (1898) война.

Крейн е автор на романи, разкази и стихове. В прозата му се открояват три главни теми: животът в бордеите, трагедията на войната и нещастното детство.

Стиховете на Стивън Крейн са събрани в два тома: „Черните конници“ и „Войната е милостива“. Това са съвсем кратки философски миниатюри, написани в ироничен тон и в свободен стих, който и днес има своите подражатели.

Стивън Крейн умира на 29 години от туберкулоза в един немски санаториум.

НА НЕБЕТО

На небето

няколко стръкчета трева

застанаха пред Бога.

„Какви са вашите дела?“

Тогава всички те, освен едно, най-малкото

започнаха усърдно да разказват

за своите заслуги.

А малкото стоеше по-назад

и се срамуваше.

Видя го Бог и каза:

„А ти какво си сторило?“

Отвърна стръкчето: „О, Господи,

аз имам лоша памет,

дори да съм извършило и нещо хубаво,

не помня вече.“

Тогава в целия си блясък

Бог стана от престола си и каза:

„От тебе няма по-добра, тревице малка.“

Последвайте ЧЕТИЛИЩЕ в Телеграм:

Вижте още: На европейския революционер, претърпял поражение – УОЛТ УИТМАН