Душевното здраве е състояние на благополучие, равновесие и комфорт, при което човек е максимално работоспособен и удовлетворен от себе си и от това, което върши. Способен е да се справи с нормалните стресови фактори на живота; общува без напрежение с другите хора, активно се развива и усъвършенства.

Изберете един от четирите варианта за отговор на всеки от приведените по-долу въпроси: НИКОГА, РЯДКО, ПОНЯКОГА, ЧЕСТО.

1. Често ли се поддавате на емоции?

2. Опитвате ли се да избягвате неловките ситуации и хората, при общуването с които изпитвате дискомфорт?

3. Търсите ли одобрение за постъпките си от всички ваши познати?

4. Притежавате ли способността да гледате на себе си отстрани?

5. Страхувате ли се да оставате насаме?

6. Имате ли усещането, че вече не контролирате хода на вашия живот?

7. Не мислите ли, че усещането за потиснатост е признак за слабост?

8. Смятате ли, че стопроцентово добрите отношения по принцип са невъзможни?

9. Появява ли се у вас чувство за изолираност от околния свят?

10. Случва ли се понякога да не се харесвате?

11. Изпадате ли в депресия?

12. изпитвали ли сте чувството, че вече никому нищо не можете да дадете?

13. Не ви ли се струва, че познатите ви не се отзовават твърде добре за вас?

14. Избягвате ли контакти с хората?

15. Изпитвате ли недоволство от самия себе си и таите ли злоба?

Ключ:

НИКОГА – 1 точка; РЯДКО – 2 точки; ПОНЯКОГА – 3 точки; ЧЕСТО – 4 точки

Пребройте точките!

20 точки и по-малко

20-30 точки

30-45 точки

45-60 точки

из „Психологически тестове“

редактор: Андрей Митев

Вижте още: Мъжествен или женствен характер имате?

Девет начина да изградите дълбока духовна връзка с партньора си – МАТЕО СОЛ

Упорстващият глупак е човек, нежелаещ да се развива – СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ