.

В края на краищата всички искат децата им да са добре приспособени и част от групата, популярни, харесвани и обичани от приятелите на тяхната възраст.

Големият въпрос е: „Приспособен към коя група?“

На нацисти, престъпници, малолетни нарушители, наркомани?

Популярни сред кои?

Харесвани от кои?

В чудесния разказ на Х. Дж. Уелс „Долината на слепите“, където всички са слепи, зрящият е неприспособен.

Приспособяването e по-скоро пасивен, отколкото активен процес – неговият идеал постига всеки, който е в състояние да бъде щастлив, без да има своя собствена индивидуалност.

Дори добре приспособеният душевноболен или затворник.

Съпротивата на индивида към социализацията в интерес на своята собствена цялост и вродена природа е или би трябвало да бъде заслужаваща уважение област за изучаване от страна на психологията и социалните науки.

Човекът, който с готовност се поддава на деформиращите сили в културата (т.е. добре адаптираната личност), би могъл да е понякога по-малко здрав от отклоняващата се личност, престъпника или пък невротика, който може би демонстрира със своите реакции, че все още има куража да се съпротивлява на чупенето на неговите психични кости.

Из „Мотивация и личност“