.

ДОБРОТО И ЗЛОТО В МЪДРОСТТА НА ДРЕВЕН КИТАЙ

Вратата, зад която е скрито доброто, трудно се отваря; вратата, зад която е скрито злото, трудно се затваря.

Заради едно-единствено добро дело сто злини трябва да бъдат забравени.

Доброто движи възвишения човек, а изгодата низшия.

Колкото и висока да е планината, тя не може да затули слънцето.

Добрият късмет може да вещае нещастие, което на свой ред може да е скрита благословия.

Ако се ръководиш от лоши принципи, извършваш грях срещу Небето и Земята; ако думите и делата ти са добри, ще оставиш пример за синове и внуци.

Доброто, което се прави, за да бъде видяно, не е истинско добро; злото, което се страхува да не бъде видяно, е истинско зло.

Онзи, който върши зло, макар и жив, вече е мъртъв; онзи, който е вършил добро, макар и мъртъв, още е жив.

Хората са добри или лоши заради пътя, по който поемат, и тяхното щастие или нещастие зависи от самите тях.

Да научиш кое е добро, и хиляда дни не стигат; да научиш кое е лошо, дори и един час е твърде много.

Да познаеш доброто като добро и злото като зло — това е истинското знание.

Нещастието и щастието нямат врата; хората сами си навличат едното и си спечелват другото.

Онзи, който не познава злото, не може да оцени доброто.

Отплатата за доброто и злото е като сянката, която следва човека.

Напиши в пясъка злото, което са ти сторили. Издълбай в камък добрините, които искаш да запомниш.

Богат или беден, бъди доволен от жребия си; защото глупак е онзи, който не може да се смее над себе си.

Отказът да съучастваш в злото е равносилен на подкрепа за доброто.

Избягвайки онова, което е зло, ние намираме онова, което е добро.

Едно щастие разпилява хиляда скърби.

Небето знае доброто и злото, притаени в сърцето.

И доброто, и злото остават на наследниците ми.

Веднага щом стигнеш до средата на тъмна гора, започваш да излизаш от нея.

Където има желязо, има и ръжда.

Добродетелта и порокът, мъдростта и глупостта не са наследствени.

При добруване винаги помни злото, което е останало зад теб.

Отливът трябва да достигне най-ниската си точка, преди водата да започне да приижда отново.

Ако връвта има един край, със сигурност има и друг.

Доброто лекарство е горчиво на вкус.

Колкото по-тъмна е нощта, толкова по-ярки са звездите.

От казан с индиго не можеш да извадиш бяло платно.