.

Когато не откриваш ясна причина за любовта си към някого, означава, че наистина го обичаш…

Често пъти обичаш хора, които изпълняват капризите ти, които са като теб.

Чувстваш се сигурен с тях.

Да обичаш хората, които са като теб, всъщност е лесно.

Трудното е да обичаш хора, които не приличат на теб, които не изпълняват всяко твое желание.

Трудното е да обичаш някого не защото те прави щастлив, а просто защото съществува, защото не прилича на никого другиго, защото си е такъв, какъвто е…

из „Музика край леглото ми“