.

Малко от мъдрите съвети от един от най-известните древни китайски учители даоисти, Лао Дзъ, за който се смята се, че е живял през 4 в. пр. Хр.

Последователите на неговото учение го почитат като божество. Лао Дзъ всъщност значи „почитаем господин“.

Почитан е като предшественик на императорите и носи титлата „Върховен мистериозен и първоначален император“.

Тридесет спици поддържат главината,
но празнината по средата
прави колелото използваемо.
Омесва се глина, за да стане съд,
но празното вътре прави съда използваем.
На всяка къща се правят врати и прозорци,
но вътрешната й празнота
е която се ползва за дом.
Затова
присъстващото е полезно,
отсъсвието – използваемо.

Пътят е съществувал преди небето и земята.

Диханието на едни сгрява, на други смразява.

Което се извисява, всякога почива върху основи.

Добродетелта не дължи своята извисеност на никого, освен на самата себе си.

Достигнеш ли до успеха — оттегли се.

Всяко нещо е породено от друго.

Формата е празнота, празнотата е форма.

Мъдрият се бои от известността като от безчестие.

Поражението е основа на успеха.

Мъдрият не иска да бъде ценѐн като нефрит, нито подминаван като камък.

Което е над доброто, често е по-лошо от злото.

Тъй като аз не си съпернича с никого, никой не може да си съперничи с мен.

Досегът със смъртта е освобождение от страха.

Твърде далеч на изток — това е запад.

Достойният проявява добродетелност, без да го съзнава, долният я проявява с умисъл.

Да видиш себе си, е проницателност.

Който говори много, често е принуден да мълчи.

Бъди скъперник на думи и нещата сами ще се подредят.

Искрените думи не са красиви. Красивите думи не са искрени.

Който говори малко е естествен и в съзвучие с природата.

Който не иска нищо, има всичко.

Когато народът не се бои от властниците, значи очаква друга власт.

Поетът умее да свири на арфа без струни, а сетне да даде отговор на онези, които твърдят, че не са чули музиката.

Добър съм с добрите, добър съм и с недобрите. И така трупам доброта.

Не целта е цел, а Пътят.

Истинският пътник няма предначертана посока, нито намерение да стигне нейде.

Човекът следва земните пътища, земята следва небесните пътища, небето следва пътищата на Пътя, а Пътят следва своите собствени пътища.

Истинският пълководец не е войнствен. Истинският боец не се гневи. Способният да победи отбягва схватката.

Правдивите думи не се нравят. Красивите думи не са правдиви. Добрите думи не са доводи. Доводите са само словесност.

Който знае, знае малко. Който знае много, не знае нищо.

Човечен си, ако обичаш хората. Мъдър си, ако ги познаваш.

Добре е да знаеш и да си казваш, че не знаеш.

Който е измислил кораба, е измислил и корабокрушението.

Смисъл на живота придава онова, което му липсва.

Да осъзнаваш трудността, позволява да я избегнеш.

Ако два потока не са разнопосочни, те се сливат и единяват мощта си.

С милосърдие небето въоръжава онези, които не иска да бъдат унищожени.

Колкото по-надалеч пътуваш, толкова по-малко се опознаваш.

Подхранвай у себе си онова, което е по силите ти.

Щастието почива върху нещастието, нещастието тлее под щастието. Кой е наясно кога те са във възход?

Излишно е да учиш маймуните да се катерят по дърветата.

Колко прекрасно е мировъзрението на древните за смъртта: покой за добрите, ужас за злите! Смъртта е пробен камък за добродетелите.

Който е господар на себе си, не ще има друг господар.

Ако някой те е оскърбил, не търси отмъщение! Седни на речния бряг и скоро ще видиш как трупът му се носи по водата.

Мъдрият живее със съзнанието за трудностите, без да страда от тях.

Когато ученикът осъзнава нуждите си, той е по-мъдър от разсеяния учител.

Спри злото, преди да е покълнало; успокой метежа, преди да е избухнал.

Най-добрият начин за борба със злото е твърдият напредък в доброто.

Разликата между красиво и грозно е дело на човешкото съзнание.

Хората са различни в живота и еднакви в смъртта.

Който управлява най-кратко, най-добре управлява.

Който превъзхожда другите, не влиза в спор — той овладява познанието си и мълчи.

Умееш ли да се задоволяваш с каквото имаш — богат си.