.

Йохан Волфганг фон Гьоте е не само основна фигура в световната литература. Със своите антропологични изследвания и интереса си към еволюцията, той е един от вдъхновителите на Чарлз Дарвин, а неговите произведения оказват огромно влияние върху всички сфери на изкуството в Европа.

Ако те обичам, това какво те засяга?

В обществото всички са равни. Никое общество не може да бъде изградено върху друга основа освен понятието за равенство, но в никъкъв случай върху понятието за свобода. В обществото искам да намеря равенството, свободата, именно нравствената, че мога да се подчиня, ще внеса в него със себе си.

Владетел, който не събира около себе си всички даровити и достойни хора, е пълководец без армия.

Всеки ден трябва да послушаш поне една песен, да погледнеш хубава картина и да прочетеш поне едно мъдро изречение.

Всеки, който не вярва в бъдещия живот, е мъртъв и за настоящия.

Всеки чува това, което разбира.

Всяка умна мисъл вече е идвала в нечия глава, трябва само да се опитаме още веднъж да достигнем до нея.

Глупаците са най-неприятните крадци — те крадат едновременно и времето, и настроението ни.

Глупост е да подценяваш врага си преди неговата смърт, а подлост след победата му.

Голяма част от бедите на този свят идват от това, че хората недостатъчно добре са разбрали своите цели.

Да бъда откровен мога да обещая, но безпристрастен – не.

Добротата на сърцето заема по-просторно място от просторното поле на справедливостта.

Дори крилати фрази се прекършват, щом стигнат до ухото на глупец. 

Жалко, че природата е направила от теб само един човек, а е имала материал и за праведник, и за подлец.

Животът е най-прекрасното нещо, което е измислила природата.

Загубата на време е най-тежка за тези, които знаят повече.

И най-тънкият косъм има своята сянка.

Има хора, които разчитат на недостатъците на своите врагове; от това така или иначе нищо не излиза. Аз винаги съм вземал предвид достойнствата на моите противници и съм извличал полза от това.

Какво е любовта — да прощаваш на някого повече, отколкото заслужава.

Каквото и да можеш да правиш или мечтаеш да го можеш, заеми се с него! Смелостта съдържа в себе си творческа сила и вълшебство.

Когато двама се карат, виновен е по-умният.

Когато идеите се провалят, думите вършат добра работа.

Когато нямам нови идеи, значи съм болен.

Когато се заблуждавам, всеки може да го забележи, когато лъжа – не.

Кой би трябвало да има търпение с мен, щом аз го нямам.

Който мисли дълго, не винаги намира най-доброто решение.

Който не обича, той не смята грешките на любимия за добродетели.

Колко много се заблуждават хората, когато си мислят, че това, което са научили, са го и разбрали.

Красивото е манифестация на тайни природни закони, които без това явление биха останали скрити завинаги. 

Любовта е непреодолимото желание да си непреодолимо желан.

Любовта за един миг може да ти даде това, което с труд не винаги можеш да постигнеш за цял живот.

Маниерите на човека са огледалото, в което се отразява неговият образ.

Мисленето е по-интересно от знанието, но не и от съзерцанието.

Мнозина проявяват гордост за това, което знаят, а към което не знаят – високомерие.

Можеш да научиш само това, което обичаш.

На деня принадлежат заблудата и грешката, на времето – успехът и сполуката.

Най-глупаво от всички се заблуждава онзи, който мисли, че губи своята оригиналност, ако признае истина, вече призната от други.

Напълно безразлично е дали изричаме истина или лъжа – и на двете се противоречи.

Никой никога не се е загубил по прав път.

Не е достатъчно само да се сдобиеш със знания, трябва да им намериш и приложение.

Нима светът не е достатъчно пълен със загадки, че да превръщаме в загадки и най-простите явления?

Нищо не разкрива така добре характера на човека като това, на което се смее.

Няма положение, което да не би могло да се облагороди с усилие или търпение.

Природата никога не спира в своето движение и наказва всяко бездействие.

Противниците вярват, че ще ни оборят, като повтарят своето мнение и не обръщат внимание на нашето.

„Разделяй и владей“ е мъдро правило, но „Обединявай и направлявай“ е по-добро.

Само в другите хора човек може да види себе си.

Само нека никой не мисли, че са го чакали като спасител.

Само просякът е скромен.

Свикнали сме хората да се подиграват на това, което не разбират.

Сетивата не мамят, оценката лъже.

Страхливецът отправя заплахи само тогава, когато е сигурен в безопасността си.

Съвети може да даваш само за работа, в която сам смяташ да вземеш участие.

Тайните още не са чудеса.

Там, където има много светлина, има и много сенки.

Това, което не разбирате, не ви принадлежи.

Умният човек не прави дребни груби грешки.

Човек вижда толкова, колкото знае.

Човек мисли тъкмо тогава, когато не може да измисли върху какво мисли.

Човек не може да живее за всеки, особено не за тези, с които не би желал да живее.

Човек познава само ония, които му носят страдания.

Човекът, превъзмогнал слабостите, които имам, ми е господар, пък бил той и мой слуга.

Чувствата не мамят. Мамят само съставените по тях съждения.

Щастлив е, който работи с радост и се радва на извършеното.