.

Ето първото пурпурно утро.

Ето пурпурните тръби на утринната заря.

Барабанният бой на разтопените капки.

Бойният вой на южния вятър.

И тежката канонада на разкъртените ледове.

Ето сивите знамена на глада, наведени за молебен средбранните поля на пролетта.

Начало!

Ето червения щит на слънцето в нашите черни ръце.

Ний го издигаме смело — напред — към борба.

Слънцето.

И в този миг: ето първият пролетен гръм.

из „Експресионистично календарче“