Има психолози, които възприемат интелигентността по един по-различен начин и се опитват да дефинират това, което е необходимо за успех в живота. Те осъзнават важността на личната или емоционалната интелигентност. Според тях това са способностите за емоционална интелигентност, които обхващат пет области:

Познаване на собствените ни емоции

Самоосъзнатостта, пълноценното възприемане на чувството, докато то все още трае, е ключов елемент от емоционалната интелигентност.

Способността ни да наблюдаваме чувствата си във всеки един момент е от особена важност за психологическите умения и себепознанието. Ако не можем да забележим истинските си чувства, ние ставаме техни роби. 

Хора, които са по-уверени в чувствата си, направляват по-добре живота си, тъй като имат по-ясно отношение към личните си решения – от избора на спътник в живота до избора на работа.

Управление на емоциите

Контролът върху чувствата и изразяването им в адекватна форма е умение, което е тясно свързано със самоосъзнатостта. Тук се включват начините да утешаваме себе си, да се отърсваме от пълзящата тревога, мъка или раздразнителност – както и какво става, ако не успеем да се справим с тези основни емоционални проблеми.

Хора със слаби заложби в тази област непрекъснато се борят с чувства на дистрес, докато онези, които ги владеят майсторски, могат да се възстановят много по-бързо от превратностите в живота.

Умения за самостоятелно мотивиране

Мобилизацията на емоциите за дадена цел е изключителна важна за вниманието, личната мотивация и майсторството, както и за творческите сили. Емоционалният самоконтрол /отлагането на възнаграждаването и потискането на импулсивността/ е основна опора за всяко постижение.

Освен това способността да се действа в състоянието,което спортистите наричат „поток“ – безкомпромисна пълнота на съзнанието – води до изключителни резултати във всякакви области. Хора с такива способности обикновено са по-производителни и ефективни във всичко, с което решат да се заемат. 

Признаване на емоциите на другите

Емпатията – друга способност, която е в тясна връзка с емоционалната осъзнатост – е може би най-основната човешка способност. Емпатичните хора са по-чувствителни спрямо фините социални сигнали, които подсказват нуждите или желанията на другите. Това ги прави по-подходящи за професии в областта на медицината, образованието, продажбите и мениджмънта.

Стабилни връзки

Изкуството на връзката до голяма степен предполага умение да управляваме емоциите на другите. Социалната компетентност, както и способностите, които трябва да влязат в действие при нея подхранват популярността, лидерските умения и ефикасното междуличностно общуване. Хора с подобни заложби се справят добре в случаите, които изискват гладка комуникация с другите – те са направо социални звезди.

Разбира се, способностите на хората в тези области се различават значително. Някои от нас могат да се окажат например умели господари на собственото си чувство аз тревога и същевременно да не могат да утеши някого другиго. 

редактор: Виктор Иванов

Вижте още: Ако животът е игра – това са правилата – Д-Р ЧЕРИ КАРТЪР-СКОТ

Хората със силна психика и техните отличителни черти

Прочутите жени, които имат завиден интелект