.

Ще ви изкажа едно свое предположение, което няма дори стойността на хипотеза.

Мойсей наистина съзнателно е избрал дългия и труден път.

Чрез тоя огромен поход към Обетованата земя той сякаш е искал да изрази своето мислене, своята философия за същността на човешкото съществуване.

Както виждате, доста претенциозно обяснение, но все пак като че ли най-близко до голямата истина.

Тогава какво излиза от цялата тая история, млади приятели?

Очевидно според Мойсей тая същност се крие в непрекъснатото движение към една голяма цел или по-точно към една мечтана цел, цялата обляна от сиянието на надеждите.

Мойсей е знаел, че това, което най-трудно постигаме, най-високо ценим.

И според него като че ли движението е по-съществено и от целта.

Целите могат да бъдат мимолетни или преходни, велики и трайни, но всички цели, които си е поставяло човечеството, рано или късно са били постигани.

Вечно е само движението и целите, които си поставяме, са неговият вътрешен мотор.

И все пак не е възможно движение без цели, такова механично движение в човешкото общество е абсурдно.

Смисълът на човешкото съществуване е да се движим непрекъснато към нашите човешки цели, да преодоляваме по тоя път трудности и препятствия, да постигаме все нови и нови хоризонти, вечно да търсим.

А да достигнем бързо и лесно Обетованата земя, да се настаним завинаги в нея като в рая на християните, да берем без труд плодовете на нейното изобилие, да получаваме, без да даваме — това е все едно да се самоунищожим като човеци…

„КОГАТО СИ В ЛОДКАТА“