.

МЪДРИЯТ СЕЛЯНИН

Вървял един човек през полето. Минал покрай селянин и го попитал:

– Човече, след колко време ще стигна до града?

Селянинът го погледнал и му показал с ръка да продължава да върви.

Пътникът помислил, че не го е разбрал и попитал пак:

– След колко време ще стигна до града? Селянинът пак му посочил с ръка да върви.

„Е, явно на човека не му е до мене“, си казал пътникът и продължил.

На края на нивата чул селянинът да вика след него:

– Човече, ще стигнеш в града по обяд.

– Добре де, два пъти те попитах, защо чак сега ми казваш?

– За да зная кога ще стигнеш, трябва да те видя как вървиш – отговорил му селянинът.