Според популярният стереотип жената е същество възушно, меко, впечатлително, чувствително.

Мъжът – силен, решителен, умен. Между другото в живота нещата не стоят така и с всеки изминал ден е все по-трудно и по-трудно да срещнем т. нар. „истински мъж“ или „стопроцентова жена“.

Ако имате желание по-добре да се ориентирате в качествата на своя ум, да се убедите в наличието на това, което обикновено разбират под мъжественост или женственост на характера – отговорете на предлаганите въпроси с ДА или НЕ. Ако се колебаете поставете ?

1. Ако ми се предостави възможност, обичам да свиря първа цигулка в обществото.

2. В затруднено или спорно положение търся подкрепа от най-близкия си човек.

3. За всяко нещо мога с лекота да взема решение.

4. Впечатлителен съм, в мен лесно може да бъде предизвикано състрадание.

5. Умея да отстоявам авторитета си.

6. Грижа се за външността си и това ми доставя удоволствие.

7. Обикновено се старая да се приспособя към обстоятелствата, а не да действам по първоначална подбуда.

8. Понякога кокетнича с представителите на противоположния пол.

9. Притежавам голяма психическа сила и независимост в действията си.

10. Винаги нося в себе си огледалце.

11. Мога не само да помня обидата, но и да платя със същата монета.

12. Не проявявам самообладание и не умея да бъда хладнокръвен във всяко едно положение.

13. Смятам, че любовта е съкровено преживяване, което не се нуждае непременно от показ.

14. Романтичен съм.

15. Характерът ми прилича на този на баща ми.

За всяко ДА на нечетните въпроси и НЕ на четните вие получавате по 10 точки. За всеки въпросителен знак – по 5 точки.

100-150 точки

50-99 точки

0-49 точки

из „Психологически тестове“

редактор: Андрей Митев

Вижте още: Четенето на книги лекува депресии

Когато жената се поставя пред мъжа като слаба и зависима, изобщо не си помага – МИХАИЛ ЛАБКОВСКИ

Не сме добри в това да откриваме кога хората флиртуват с нас