.

Близнаците са известни с това, че са очарователни, остроумни и с многостранни интереси. Въпреки това, те могат да бъдат и повърхностни, нерешителни и ненадеждни.

Ето някои от най-лошите черти на Близнаци:

Повърхностни:

Близнаците могат да бъдат много повърхностни. Те може да се интересуват от хора и неща за кратък период от време, но после бързо да губят интерес. Тази повърхностност може да затрудни Близнаците да формират дълбоки и смислени взаимоотношения.

Нерешителни:

Близнаците могат да бъдат много нерешителни. Те може да имат затруднения с вземането на решения и често променят мнението си. Тази нерешителност може да бъде дразнеща за околните, и може да затрудни Близнаците да свършват нещата.

Ненадеждни:

Близнаците могат да бъдат много ненадеждни. Те може да правят планове и след това да не ги изпълняват и често закъсняват. Тази ненадеждност може да бъде проблем както за личните, така и за професионалните взаимоотношения.

Бърборещи:

Близнаците могат да бъдат много разговорливи. Те може да говорят за всичко и за всеки и не винаги слушат какво имат да кажат другите. Тази разговорливост може да бъде претоварваща за другите, и може да затрудни Близнаците да се фокусират върху едно нещо наведнъж.

Двулични:

Близнаците могат да бъдат много двулични. Те може да изразят едно мнение на един човек и след това да кажат нещо съвсем различно на друг човек. Тази двуличност може да бъде болезнена и объркващо за другите, и може да затрудни Близнаците да изградят доверие.

Разбира се, не всички Близнаци имат тези отрицателни черти. Но те са някои от най-често срещаните проблеми, с които се сблъскват Близнаците.

Ако сте Близнаци, важно е да сте наясно с тези черти и да работите за тяхното преодоляване.

Ето някои съвети за преодоляване на най-лошите черти на Близнаци:

Бъди по-заинтересован от хората и нещата в дългосрочен план:

Ако си повърхностен, опитай се да бъдеш по-заинтересован от хората и нещата в дългосрочен план. Това означава да отделиш време да опознаеш хората и да научиш за интересите им.

Бъди по-решителен:

Ако си нерешителен, опитай се да бъдеш по-решителен. Претегли плюсовете и минусите на различните опции и след това вземи решение и го следвай!

Бъди по-надежден:

Ако си ненадежден, опитай се да бъдеш по-надежден. Това означава да правиш планове и след това да ги изпълняваш. Това също означава да отиваш навреме за срещи и събития.

Слушай повече:

Ако си разговорлив, опитай се да слушаш повече. Това означава да обръщаш внимание на това, което имат да кажат другите и да не ги прекъсваш.

Бъди честен:

Ако си двуличен, опитай се да бъдеш честен. Това означава да казваш какво имаш предвид и да го мислиш наистина. Това също означава да бъдеш открит с другите за намеренията си.

Ако можете да преодолеете тези отрицателни черти, ще сте по-балансиран и успешен Близнаци.

Близнаците са сложни личности, както с положителни, така и с отрицателни черти. Важно е да бъдете наясно с двете страни на Близнашката личност, така че да можете да оцените доброто и да работите за преодоляване на лошото. 

Последвайте ЧЕТИЛИЩЕ в Телеграм: