.

Умът е трептящ и неспокоен, трудно се опазва и въздържа: нека мъдрият човек изправи ума си, както майсторът на стрели прави стрелите си прави.

Като риба, която се хвърля на суха земя, взета от дома си на водите, умът се стреми и се бори да се освободи от силата на Смъртта.

Умът е причудлив и летящ, той лети след фантазии, каквито му харесат: наистина е трудно да се сдържи. Но е много добре да контролирате ума; умът, който се контролира, е източник на голяма радост.

Невидим и фин е умът и той лети след фантазии, където пожелае; но нека мъдрецът добре пази ума си, защото добре пазеният ум е източник на голяма радост.

Скрит в тайната на съзнанието, умът, несъвместим, лети сам далеч. Тези, които са настроили ума си в хармония, се освобождават от оковите на смъртта.

Този, чийто ум е непостоянен, който не познава пътя на Истината, чиято вяра и мир все се колебаят, той никога няма да достигне пълнота на мъдростта.

Но онзи, чийто ум в спокоен себеконтрол е свободен от страстта на желанията, който се издигна над доброто и злото, той е буден и няма страх.

Като се има предвид, че това тяло е крехко като буркан, направете ума си силен като крепост и водете голямата битка срещу всички зли изкушения. След победата добре пазете завоеванията си и винаги завинаги бдете.

Защото за дълго време, колко тъжно!, това тяло безжизнено ще лежи на повърхността, отхвърлено като безполезен дънер.

Враг може да нарани враг, а човек, който мрази, може да навреди на друг човек; но собственият ум на човек, ако е неправилно насочен, може да му нанесе далеч по-голяма вреда.

Баща или майка, или роднина наистина могат да направят добро на един човек; но собствено правилно насоченият му ум може да му донесе далеч по-голямо благо.

Дхаммапада
(Пътят на съвършенството)

Дхаммапада е будистка свещена книга, която е приписвана като авторство на самия Буда, написана под формата на стихове на езика пали – илюстрация на будистката дхамма или морална система. Била е включена преди началото на християнската ера в петия раздел на пали сута-питака или сборник с проповеди.

Последвайте ЧЕТИЛИЩЕ в Телеграм:

Вижте още: Завоювай алчния с щедрост, а лъжеца – с истина – мъдростта на БУДА