.

Казвам: разбиранията на хората трябва коренно да се изменят.

Например, някой минава покрай един бостан, откъсва си няколко дини и казва: „Колко са хубави тия дини!“ Минава покрай едно лозе, откъсва си няколко грозда и казва: „Колко е хубаво това грозде!“ Бърка в касата на някого, взима, колкото пари му трябват и казва: „Колко съм щастлив днес!“ Минава покрай библиотеката на някой учен, взема си една от най- хубавите му книги, занася я в дома си и казва: „Деца, елате да видите какво спечелих!“.

И всичко това вие считате за придобивка. Не, това не е никаква придобивка. Това са чужди неща.

Великият закон гласи: Не късай без позволение чужди плодове! Не бъркай без позволение в чуждите каси! Нарушиш ли този закон, сам ще си причиниш нещастие.

Минеш ли покрай един бостан, или покрай някое лозе, извикай стопанина, сам да ти откъсне една диня, или един грозд и той да ти ги подаде. Щом приемеш от ръката на този човек, ти получаваш вече и Божието благословение.

Това, което стопанинът сам ти подаде с ръката си, то се благославя.

Когато Бог ви изпраща своето благословение, спазвайте същия закон: Не бързайте сами да вземете благословението си, но почакайте Бог да ви го даде с ръката си!

Та когато минеш покрай Божественото лозе, не бързай сам да си откъснеш, никой да те не види, но почакай час, два, три, докато стопанинът дойде сам да ти откъсне един грозд и да ти го подаде с ръката си.

Ако сам си откъснеш, ще вземеш само един грозд и ще бягаш, ако дочакаш стопанина, той може да ти набере цяла кошница и ще каже: Заповядай и друг път! Такива са правилата на Божествения свят.

4 септември 1927 г.

Последвайте ЧЕТИЛИЩЕ в Телеграм:

Вижте още: Чудно е, когато един грешник иска дъщеря му да е светица – ПЕТЪР ДЪНОВ