.

Матей е един от 12-те апостоли и автор на първото от четирите канонични Евангелия (Евангелие от Матей). Като светец се празнува от Православната църква на 16 ноември, а от Римско-католическата църква на 21 септември.

Матей е роден в гр. Капернаум, Галилея, където е работил като събирач на данъци (митар) за властника на Галилея – Ирод Антипа.

Според Евангелието от Матей (Мат. 9:9) на брега на Тивериадското езеро, там, където се събирали данъците, Иисус Христос се спрял, призовал Матей да върви след него и той го последвал, като станал един от неговите дванадесет ученици.

Осем години след Възнесението по молба на йерусалимските християни Матей написал своето евангелие, в което разказва за живота и делото на Иисус Христос.

„Свети Матей и Ангелът“, Рембранд

„Не съдете, за да не бъдете съдени“, е крилата фраза, с която започва следващото послание на вярата след „Отче наш“ от Евангелието от Матея.

Първият евангелист, разяснява изпърво как да се дарява и прави милостиня:

Не тръби пред себе си, както правят лицемерците по синагоги и по улици, за да ги хвалят човеците, защото те вече получават своята награда.

Матей призовава съкровищата да не се събират на земята, а на небето, имайки предвид свещениците от Втория храм, защото „дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви“, след което пояснява, че:

Никой не може да слугува на двама господари:
защото или единия ще намрази, а другия ще обикне;
или към единия ще се привърже, а другия ще презре.
Не можете да служите на Бога и на мамона. — (Мат. 6:24)

Защото, с какъвто съд съдите, с такъв ще бъдете съдени; и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери.

А защо гледаш сламката в окото на брата си, пък гредата в своето око не усещаш?

Или, как ще кажеш брату си: чакай, да извадя сламката от окото ти; а пък на, в твоето око има греда!

Лицемерецо, извади първом гредата от окото си, и тогава ще видиш, как да извадиш сламката от окото на брата си.

Не давайте светинята на псетата, и не хвърляйте бисера си пред свините, за да го не стъпчат с краката си и, като се обърнат, да ви разкъсат.

Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори;

защото всякой, който иска, получава, и който търси, намира, и на тогоз, който хлопа, ще се отвори. — (Мат. 7:2 – 8)