.

Има нещо в човека, което никога и от никого не може да се задоволи. Това е голямата змия в света, която е умна, будна, никога не спи и живее във всеки човек още от раждането му, още в спящо състояние и постепенно се пробужда. С пробуждането ѝ между духа и нея се започва борба. Който не знае как да подчини змията на себе си, натъква се на големи бедствия. Тя не трябва да се унищожава, но дa се подчини. Докато змията действа в тебе – ти живееш, умре ли тя, умираш и ти. Докато змията живее в човека, тя крие в себе си половината богатство на космоса. Всички скъпоценности, които съществуват в света, са на нейно разположение. Ако можеш да ѝ станеш господар, всички нейни богатства и скъпоценности минават в твои ръце. Не можеш ли да ѝ станеш господар, ще си останеш бедняк. От това зависи твоето богатство – господар да ѝ станеш. Среден път няма.

Като знаете силата на Словото, трябва да сте много внимателни, да избирате думите си, с които си служите. Някоя майка е недоволна от детето си и го проклина. Не се минава много време и клетвата го постига. Бъдете внимателни в думите, мислите и чувствата си.

Къде е Сократ, къде е Платон, къде е Толстой, къде е Шекспир, къде е Кант? Това показва, че човек не е в тази смъртна форма, той е в Словото, той е в ума, той е в душата. Това, което остава безсмъртно, то е човекът. Всички велики хора са в сърцата на хората, в умовете.

Бог чрез Словото създаде света. Човек отпосле се създаде по образ и подобие на Словото. Човек са храни със Словото. И още хиляди години ще се храни със Словото.

Тялото е свещено нещо и ще го къпеш, обличаш, поддържаш както трябва.

Болестите са дадени като условие за съсредоточаване, за връзка между човешката душа и Бога.

Когато Бог иска да събуди съзнанието на човека, изпраща му някаква болест.

Силата на човека седи в светлината на неговото съзнание.

Няма сила в света, която може да умъртви човешкия дух.

Чист трябва да бъде човек във всяко отношение и да не се занимава с недъзите на хората, за да не руши своя организъм.

Когато се говори за обновяване, разбирам намаляване на тежестта, която човек е турил върху себе си.

Ако сърцето е чисто, то и цялото тяло ще бъде чисто.

Пиянството е нечистота, лакомията е нечистота, одумването е нечистота, завистта, злобата са нечистота.

Истински цяр за всички болести е дишането на чист въздух.

Всяка жена, която остава без мъж, се разваля така, както се разваля яденето, като седи дълго време. Мъжът носи в себе си нещо благородно, което само жената може да обработи. Какво ще обработва жената без мъж?

Започне ли нечистотата да влиза в живота, смъртта веднага прави крачка напред.

Ако говориш едно, а мислиш друго, това е нечистота. Всяка дума трябва да бъде чиста.

Понякога, ако бащата е гениален, синът не излиза такъв. Бащите са слаби да предават гениалност си на децата. Майките могат да предават повече неща на синовете си, отколкото бащите. Гениалността се предава по женска линия, по линия на чувствата.